Rohelise pealinna aastal on Tallinna linn loonud toetuse elukeskkonda rikastavatele ja väärtustavatele algatustele. Esimesesse vooru laekus 17 taotlust, millest raha anti viiele projektile, kokku summas 253 834 eurot. 

Näiteks saab Eesti Arhitektide Liit projekti „Rohejälg“ raames erinevate linnaruumi sekkumiste läbi viimiseks Tallinna linnaruumis toetust 100 000 eurot.

Estonian Anthropocene Center MTÜ saab Biotoopia rahvusvaheline konverentsi "Varivõrgustikud" korraldamiseks Tallinna Botaanikaaias ja veebis 34 000 eurot.

MTÜ Lähme Nulli saab ringmajanduse teemalise näituse "Lähme Nulli!" korraldamiseks 39 200 eurot.

MTÜ Liikuv Eesti  saab rohelise ja keskkonnahoidliku Maijooksu korraldamiseks toetust summas 27 000 eurot, muuhulgas on uuenduslikult plaanis jagada seemnepaberist medalid osalejatele.

MTÜ Kuum ja Külm sai Logi kogukonna sauna rajamiseks Linnahalli lähedale toetust 53 634 eurot.

„Oleme väga rahul, et need projektid lisandusid Tallinna Euroopa rohelise pealinna programmi. Mittetulundustoetused on oluline osa rohelise pealinna kaasamise protsessist, millega tahame anda kõigile tallinlastele, kohalike kogukondade aktivistidele ja erinevatele vabaühendustele võimaluse rohelise pealinna aastast osa saada ja oma ideid ellu viia,“ sõnas projekte hinnanud komisjoni esimees abilinnapea Vladimir Svet ja kutsus kõiki huvilisi veel aktiivselt toetusele kandideerima.

Tallinn on loonud mittetulundustoetuste meetme, sest soovib toetada uusi algatusi, mis aitavad ellu viia Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 eesmärke – elurikkuse ja looduskeskkonna säilitamine, vastupidavus kliimamuutustele, kestlik areng ja koosloome – ning tuua linna roheinnovatsiooni, edendada ringmajandusele üleminekut, tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuda ellu erinevaid koosloomelisi algatusi linna, kogukondade, ettevõtete ning ülikoolide vahel.

Samuti oleme võtnud eesmärgi kaasata rohelise pealinna tegemistesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka erinevaid vabaühendusi ning soovime aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust.

Järgmised mittetulundustaotluste tähtajad on 17. veebruar ja 17. märts. Kokku on rohelise pealinna eelarves toetusteks ette nähtud miljon eurot. Rohkem infot.