Keskkonnateadlikkust ja keskkonda säästvat eluviisi edendavat toetust saab sel aastal 17 projekti kogusummas 45 000 eurot.

  • Bioneeri uudised
  • 29. mai 2024
  • Foto: Tallinna digitaalne mudel / Janek Jõgisaar

Keskkonnavaldkonna toetuse Loome Koos eesmärk on tõsta Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkust ja keskkonda säästvat eluviisi, muuhulgas elanike teadlikkust kliimamuutustest ja selle mõjudest ning tugevdada linnaelanike koostööd ja ühistegevusi keskkonnahoiu eesmärgil. Toetatakse ennekõike kodanikualgatusi.

Loome Koos toetusele esitati kokku 32 taotlust, arvestades taotlusvooru fondi eelarvet ja tingimusi toetab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 17 projekti kogusummas 45 000 eurot.

„Inimene on looduse osa ja loodus ei lõppe seal, kus algab linn. Kui õpime märkama kui eluvõõraks oleme linna viimastel aastakümnetel kujundanud ning mis on meie vajadused, saame parema linna. Sellise, mis on tervislik ja kus tahaks isegi elada. Näiteks märkama kõrges eas inimesi, teadma nende vajadusi ning tagama, et neil oleks võimalik tänavaruumis nii liikuda kui ka linna paigutatud pinkidel puhata,“ ütles Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Toetatud algatuste seas on erinevatele sihtgruppidele, lastele ja noortele, aga ka täiskasvanutele ning vähemusgruppidele, nt eakatele ja nägemispuudega elanikele suunatud loodusõppe ja keskkonnahariduslikke üritusi, talguid ja keskkonnateadlikkust suurendavaid teavitustegevusi, mis toimuvad 2024. aasta jooksul.

 

Mõned näited toetuse saajatest:

  • MTÜ Käoraamat projekt „Tallinna orhideed“ – kokkuvõtlik teos Tallinna looduse mitmekesisusest fookusega orhideedele. Raamat tõstab keskkonnateadlikkust, tutvustab rohealasid, toob esile atraktiivsed loodusväärtused, annab teavet nende leidmiseks, määramiseks ja ümber käimiseks.
  • MTÜ Puhta Ilma Koda projekt „Loodusele appi“ – Põhja-Tallinna mereäärsetel aladel korraldatakse Tallinna elanikele rannakoristust ning keskkonnamatka, kus käsitletakse lisaks inimtegevuse mõju keskkonnale ja Läänemerele ning mida üksikisik saaks teha oma keskkonnamõjude vähendamiseks.
  • Põhja-Eesti Pimedate Ühingu projekt “Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamine” – projektiga pööratakse suuremat tähelepanu aktiivsele liikumisele ja Tallinna ning selle ümbruse tundmaõppimisele nägemispuudega inimeste hulgas ja pakkuda teistega võrdseid võimalusi keskkonnateadlikkuse parandamiseks. Projekti raames korraldatakse ühiseid ringkäike näiteks Pirita-Iru õpperadadel ja Aegna saarel.
  • MTÜ Rohelinn projekt „[TRASH] Tour – Ekskursioonid giidiga ja prügikoristused samal ajal“ – korraldatakse erinevates linnaosades loodusõppe ekskursioone, mille jooksul saavad elanikud huvitavat infot oma kodukoha kohta ning samaaegselt korjavad teekonnal prügi.
  • MTÜ Lasnaidee projekt „Keskkonnaring Tallinna eakatele“ – projekti eesmärk on anda vanemaealistele töötubade, loengute ja ekskursioonide kaudu teadmisi keskkonnasäästlikust elustiilist ja harjumustest, mida nad saavad rakendada kodus ja õues ning levitada edasi enda tutvusringkonnas.
  • Tallinna Linnuklubi projekt „Tallinna linnustiku õppepäevad koolinoortele“ – Tallinna koolinoortele korraldatakse õppepäevi pealinna linnustiku tutvustamiseks: linnuvaatluspäevad, looduse tundmise võistlus ja linnuviktoriin.

 

Ülevaade kõikide toetust saanud projektide kohta leiab siit.