Euroopa roheline pealinn 2023 Tallinn kutsus Brüsselis kokku kestliku linnajuhtimise ümarlaua, et arutada linnade rolli Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisel. Sel aastal juhib Tallinn Euroopa roheliste pealinnade võrgustikku ning üks tiitliaasta lipuprojektidest on kestliku juhtimise ja linnaarengu kompetentsikeskuse loomine ning sealhulgas ka teiste Euroopa linnade ja EL-i institutsioonidega koostöövõrgustiku arendamine.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul seisavad tänapäeval linnad silmitsi uute ja kasvavate väljakutsetega – nagu kliimamuutused, endiselt kestev COVID-19 pandeemia ja selle tagajärjed, laastav sõda Ukrainas ning kasvav sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus.

„Euroopa rohelised pealinnad peavad olema uuendusmeelsed ning võtma juhtrolli jätkusuutlike, vastupidavate ja kaasavate tulevikulinnade loomisel. Nii nagu 2006. aastal kui Euroopa roheliste linnade mõte Tallinnas sündis, nii on ka täna vaja viia kokku kestlikult mõtlevad linnad, et vahetada kogemusi ja häid ideid,“ ütles ta.

Ümarlaual arutati ettepanekuid EL linnapoliitikate- ja algatuste paremaks koordineerimiseks ning Euroopa rohelise pealinna algatuse ning roheliste pealinnade rolli tugevdamiseks, samuti kestliku juhtimise väljakutseid linnade võimekuse tõstmiseks.

Arutelul leiti, et just kohalik tasand on see, mis toob inimeste heaolus kõige otsesema muutuse ja aitab oluliselt kaasa saavutada ELi ambitsiooni olla 2050. aastaks kliimaneutraalne maailmajagu. Linnapea Kõlvart rõhutas, et uute kestlike  juhtimisstrateegiate väljatöötamine annab ka võimaluse pakkuda paremat tuge Ukraina linnade ülesehitamisel ning toetada Ukrainat Euroopa Liiduga ühinemise protsessis.

Eesti alalises esinduses toimunud linnade kestliku juhtimise arutelu avas Eesti suursaadik Belgias, Artur Kink ning sellel osalesid Euroopa Komisjoni keskkonnapeadirektoraadi peadirektori asetäitja Veronica Manfredi, mitme mõttekoja ja viie Euroopa linna esindajad, sealhulgas ka eelmiste Euroopa roheliste pealinnade Lahti ja Grenoble’i linnapead Pekka Timonen ja Eric Piolle. Eesti esinduses avati ka näitus Tallinna elurikkusest, mis toob kodumaa looduse Brüsseli kohalike eestlaste juurde.

Õhtul toimub Brüsseli raekojas linnapea Kõlvarti vastuvõtt Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta avamiseks, kuhu on kutsutud Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson, Eesti Euroopa Parlamendi saadikud, Eesti suursaadik Belgias hr Artur Kink ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee esindajad, liikmesriikide keskkonna ja innovatsiooniga tegelevad ametnikud, regioonide ja linnade esindajad Brüsselis jm rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Vastuvõtul esineb ka ansambel Puuluup.