Sel aastal toimuvad mitmes Tallinna ja Viimsi koolis koolitoidufestivalid, mis toovad kokku koolikogukonnad, et katsetada põnevaid koolitoidu lahendusi ning õppida
 tervisliku ja jätkusuutliku toitumise kohta. 

  • Toit ja aiandus
  • 22. mai 2024
  • Foto: Toidufestival Tallinna Inglise Kolledžis / SchoolFood4Change

Koolitoidufestivalid toimuvad projekti SchoolFood4Change (SF4C) toel, mille eesmärk on muuta koolitoit tervislikumaks nii lastele kui planeedile. Selleks aitab projekt
 mõtestada ümber meie senist lähenemist koolitoidule: koolitoit ei peaks olema üksnes soodsaima hinna eest sööklas tarvitatav tarbekaup, vaid see võiks olla hõlmatud õppekavasse, huvitegevusse, õpilaste väljasõitudesse ning kogu koolipere ühistesse tegemistesse. Samuti on oluline toetada lapsevanemaid, et õpilased saaksid juba kodust kaasa tervislikud toitumisharjumused. 

Sel teisipäeval toimus esimene festival Tallinna Inglise Kolledžis, kes korraldas kultuurilise mitmekesisuse päeval rahvusköökide festivali. Õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, vilistlastele ja kõigile teistele huvilistele avatud üritusel sai proovida toite kaheksast erinevast rahvusköögist: Hiina, Ecuador, Pakistan, Mehhiko, Filipiinid, Kamerun/Kesk-ja Lääne-Aafrika, Brasiilia ja USA. Toitu valmistasid kooli rahvusvahelised õpetajad, keda toetasid koolikokad ja õpilased. 

"Kuna meil õpib ja töötab palju rahvusvahelisi õpilasi ja õpetajaid, tuligi mõte tutvustada nende kultuuri toidu kaudu,” selgitas Tallinna Inglise Kolledži CAS programmi- ja huvijuht Kadri Ruut. “Rahvusköökide festival oli ka üks meie SF4C projekti tegevusi. Toidutegemisse olid kaasatud international mindedness kursuse lõputöö raames ka 11. klasside õpilased. Üritus õnnestus suurepäraselt. Eriti populaarseks osutus suši valmistamise töötuba lastele.” 

Lapsevanemad said koolitoidufestivalil osaleda tasakaalustatud toitumise loengus, mida andis Tallinna Haridusameti SF4C toidukultuuri edendaja, toitumisspetsialist ja toitumisterapeut
 Kendra Kairi Vaino. “Vanematele suunatud loengud räägivad eelkõige tasakaalus toitumise olulisusest kogu päeva jooksul ehk vastavad igipõlisele küsimusele “Mida õhtuks süüa teha?”,” rääkis Vaino. “Rahumäe koolis toimub loeng ka õpilastele, kus kinnitame ja  lükkame ümber toitumisega seotud müüte, et kujundada täisväärtuslikku ja neutraalset suhtumist toitu.” 

Järgmine koolitoidufestival toimub 3. juunil Tallinna Rahumäe Põhikoolis. Viimsi vald plaanib festivale korraldada järgmisel õppeaastal.

Koolitoidufestivalid on osa rahvusvahelise koolitoiduprojekti SchoolFood4Change paljudest tegevustest. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemeksperdi Evelin Piirsalu sõnul on festivalide eesmärk tuua toitumisega seotud teadmisi ja häid ideid lasteni, aga ka lastevanemateni, kellel on hädavajalik roll jätkusuutlike ja tervislike toitumisharjumuste kujundamisel kodus. “Lastel on tihti kujunenud välja alateadlik hoiak, et tervislik toit ei ole maitsev. Sellepärast on oluline teadlikult luua selline keskkond, kus lapsed ja noored hakkavad eelistama tervislikku ja kestlikult hangitud toitu,” selgitas Piirsalu. Ta lisas, et koolitoit aitab kaasa õpitulemuste parandamisele, kuna täis kõht lubab lastel paremini õppimisele pühenduda.