Pealinna kraanivesi on jätkuvalt Lääne-Euroopa tasemel ja seda võib julgelt juua. 2013. aastal oli vee kvaliteet seni kogu vee-ettevõtte ajaloo jooksul parim tulemus -  99,70% kõikidest veeproovidest vastas nõuetele.

  • Veemajandus
  • 24. jaanuar 2014
  • Infotahvlit pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna Vee kommunikatsioonjuhi Mariliis Mia Topi sõnul võeti 2013. aastal tarbija kraanidest kokku pea 3 000 veeproovi üle Tallinna. “Kõigist 2 965-st võetud veeproovist leidsime vaid 9 osas mittevastavusi ning enamasti olid need seotud raua ja hägususe kõrgenenud sisaldustega, mis on tingitud veetorustiku seisukorrast.” lisas Topp. Tallinna Vesi reageeris kõikidele mittevastavustele koheselt, et tagada nõuetekohane joogivee kvaliteet.

Alates 2013. aastast varustab Ülemiste järv lisaks tallinlastele joogiveega ka Maardu elanikke. 2013. aastal Maardus võetud veeproovidest 99,31% vastasid nõuetele. Enne Tallinna veevõrguga ühendamist vastas Maardu elanike joogivesi vaid 33% ulatuses kvaliteedinõuetele.