Tallinna külje all Rae vallas asuva Soodevahe külas avati teisipäeval, 28. mail uus lubjakivikarjäär, mis hakkab riiki ja erasektorit varustama kvaliteetse kodumaise killustikuga.

Väo kaheksas lubjakivikarjääris tegutseb enam kui 30 aastase ajalooga OÜ Eesti Killustik, mis on koondmahult kõige suurem ehitusmaavarade kaevandaja ja tootja Eestis, teatas ettevõte. 

„Uue lubjakivikarjääri avamine Harjumaal on Eesti jaoks strateegiliselt oluline ja positiivne samm. Harju maakonnas on kvaliteetse lubjakivi nappus olnud pidev väljakutse. Uue karjääri avamine leevendab seda probleemi, pakkudes kõrgekvaliteedilist ehitusmaterjali nii riigi maanteede, Rail Baltica, uute hoonete aga ka taastuvenergia projektide rajamisel,“ sõnas kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.

Tema sõnul on riigi vaates oluline tagada, et kaevandamine ja materjali kasutamine toimuksid jätkusuutlikult.

„Väo uue karjääri avamine on hea näide sellest, kuidas linn toetab tööstust ning kuidas tööstus ja linnakeskkond saavad sõbralikult koos eksisteerida,“ sõnas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan. „Ka keskkonnale on parem, kui Tallinna infrastruktuuri korrashoiuks ja arendamiseks vajalik tooraine tuleb siitsamast lähedalt, mitte ei veeta kohale kuskilt kaugelt.“

„Mul on hea meel, et kiiresti arenevas Rae vallas on leitud sobiv koht, kus on võimalik kaevandada kvaliteetset killustikku nii, et see on logistiliselt ehitusobjektide lähedal, kuid samas on mõjud elanikele minimaalsed. Tunnustust väärib ettevõtte vastutustundlik tegutsemine, näiteks on Rae vallaga sõlmitud hea tahte kokkulepe, mille raames panustab ettevõte nii valda täiendavate puude istutamisse kui rohelist mõttelaadi edendavate tegevuste toetamisse, nagu Rae valla keskkonnanädal,“ ütles Rae valla abivallavanem Ivari Rannama.

„Karjääri avamine aastal 2024 ei ole midagi iseenesestmõistetavat, vaid see hõlmab endas koostööd kogukondadega, looduskaitset, majanduse arendamist ja maastiku väärindamist. Lihtne see ei ole, kuid vajalik küll, kui soovime, et Eesti areneks,“ sõnas OÜ Eesti Killustik juhatuse liige Tarvo Sikka.

„Eelmisel aastal tootsime meie kümnes karjääris kokku 2,84 miljonit tonni ehitusmaavarasid ning tänu karjääride strateegilisele paigutusele aitame säästa nii transpordikuludelt kui -ajalt – lühemad veomaad tähendavad ka väiksemat koormust loodusele ja teedele,“ märkis Sikka.

Tarvo Sikka sõnul on ettevõtte strateegia suunatud taastuvenergia allikate aktiivsele kasutuselevõtule maavarade kaevandamises ja tootmises, vähendades nii sõltuvust taastumatust energiast kui ka muudest fossiilsetest kütustest. „Püüame parimal viisil väärindada meie kasutusse antud loodusvarasid, pühendudes jätkusuutlikule arengule ja keskkonnasäästlikkusele,“ lisas Sikka.

Väo piirkonna lubjakivid tekkisid enam kui 460 miljonit aastat tagasi. Väo kaheksanda lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,86 hektarit, sealhulgas mäeeraldis pindalaga 14,91 hektarit. Kasulik kiht jaguneb kaheks teineteise peal asetsevaks lubjakiviplokiks, mille eristamise peamisteks kriteeriumiks on ehituskillustiku purunemise- ja külmakindlus, mis määrab killustiku kasutatavuse.

OÜ Eesti Killustiku ajalugu ulatub 30 aasta taha, kui selle eelkäija alustas tegevust Rõstla karjääris, Põltsamaa vallas. Praeguseks on Eesti Killustik oma 17 karjääriga suurim ehitusmaavarade kaevandaja  Eestis.

OÜ Eesti Killustik on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegeleb maavarade kaevandamise ning ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga. Eesti Killustik on koondmahult kõige suurem ehitusmaavarade kaevandaja ning tootja Eestis. Kohalikule lubjakivikillustikule alternatiivi ei ole.