Tallinna juhitud rahvusvahelisel hankel, millega otsitakse tehisintellekti toel loodavaid transpordi süsinikuheidet vähendavaid lahendusi, jõudis järgmisse vooru 21 projekti üheksast riigist.

Ekspertrühma välja valitud pakkumised aitavad kõik vähendada linnade süsinikujalajälge. Esitatud väga erinevate ideede hulgas on tehisintellekti kaasav protsess, mis analüüsib reisimustreid, et arendada tõhusamaid ning kasutajakesksemaid linnatranspordi marsruute ja sõiduplaane. Järgmisse vooru jõudsid ka ideed, mis aitaks elektrisõidukite laadimiskohtade paiknemisi optimeerida; mõõta reaalajas õhukvaliteeti või hoopis muuta jalgratturite elu paremaks ja turvaliseks.

„AI4Cities projektiga loome lahendusi, mis toetavad tarka rohepööret Tallinnas ja kiirendavad kliimaneutraalsuse saavutamist,“ ütles Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampus. „Selle algatuse oleme ellu kutsunud selleks, et jõuaksime tehisintellekti toel kiiremini selleni, et meie transpordi- ja energialahendused ei põhjustaks täiendavat süsinikuheidet. Tallinna linna juhtida on projekti liikuvusvaldkonna innovatsioonihange.“

Kokku esitati hankele 54 pakkumist 15 eri riigist. Pakkujatelt olid oodatud nutikaid lahendused, mis põhinevad tarkadel algoritmidel ja kiirendavad liikuvuse valdkonnas kliimaneutraalsuseni jõudmist. Hange on osa rahvusvahelisest AI4Cities projektist ja selle eesmärk on aidata CO2-heitme vähendamist Tallinnas ja teistes projekti partnerlinnades. Innovatsioonihanke kogueelarve on 4,6 miljonit eurot.

„Usume, et lõplikud lahendused, mis toetavad alakasutatud andmeallikaid,  reaalajas tehtavaid liiklusanalüüse ning multimodaalsete liikumisplatvormide loomist, aitavad mitmel juhul vähendada CO2 taset linnade peamistel levialadel,“ sõnas Kampus.

Järgmisse vooru valisid eksperdid 54 pakkujast 21, kelle ülesandeks jääb kolme kuu jooksul välja töötada oma ideele arendusplaan. Sellele järgneb taas hindamisvoor ning edasipääsejatel tuleb luua vormistatud plaani järgi tooteprototüüp ja testida seda reaalelulises olukorras.

Lisaks Tallinnale osalevad projektis veel Soome pealinn Helsingi, Norra lõunaosa linn Stavanger, Taani pealinn Kopenhaagen, Hollandi pealinn Amsterdam ja Prantsusmaa pealinna Pariisi ümbritsev Île-de-France’i piirkond.

Euroopa Liidu eesmärk on aastaks 2050 vähendada transpordisektori heitkoguseid 60 protsendi võrra. Samuti seab valmiv Tallinna kliimakava sihiks vähendada aastaks 2030 linna kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40 protsenti.  AI4Cities aitab sellele kaasa nutikate lahenduste abil, mis keskenduvad liikuvusele ja energeetikale. Spetsiifilisemad väljakutsed liikuvuse valdkonnas on eri transpordiviise ühte põimiv liikuvus kui teenus (MaaS), liiklusvoogude optimeerimine ja logistika optimeerimine. Energeetika valdkonna väljakutsed on paindlik energiatarbimine, energiatõhusus ja taastuvenergia arendamine.

AI4Cities algatust toetab Euroopa Liit oma Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmi kaudu. Detailsem info on leitav projekti kodulehel.

Hankel pääsesid järgmisse vooru need ettevõtted ja konsortsiumid:

    Urban Radar SAS (Prantsusmaa)
    AVENUE konsortsium, mis koosneb ettevõtetest Nommon ja Populus (Hispaania)
    Kradient Intelligence Oy (MarshallAI) / Ix3 (Soome)
    CARTO (Hispaania)
    fronyx GmbH (Saksamaa)
    Mobility Policy AutoTune (Vianova-Rebel) (Prantsusmaa)
    Consortium - Hop Ubiquitous S.L. (HOPU) and Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (Hispaania)
    Insight Signals (Prantsusmaa)
    Graphmasters SA - ITK Engineering GmbH (Saksamaa)
    Inovaworks & Consortium: CIDM - Eco Delivery (Portugal)
    Ubiwhere / FranchetAI (Portugal)
    Rebel Ports & Logistics BE BV (Belgia)
    Starlab Barcelona SL (Hispaania)
    Simtelligence (Holland)
    FourC/NTNU – OPTIBILITY (Norra)
    Kentyou (Prantsusmaa)
    C02TRAFFICAI (Šveits)
    Zenika (Prantsusmaa)
    [AI]Roads Consortium (Prantsusmaa)
    INSTANT System / AI4Intermod (Prantsusmaa)
    Super-xD-Twin / SuperGraph (Holland)