Tallinna linnal valmis koostöös sotsiaalkindlustusametiga ööeluasutustele mõeldud „Seksuaalsest ahistamisest vaba ööelu” juhend, mille eesmärk on muuta Tallinna ööelu kõigi jaoks seksuaalsest ahistamisest vabaks keskkonnaks.

Juhend on inspireeritud Londoni linnapea naiste ööohutuse harta lubadustest ja Bristol Nights koostatud turvalisema ööelu tööriistakastist. Juhendi leiab siit.

Sotsiaalkindlustusamet alustas käesoleva aasta alguses Tallinna linnaga kampaaniat „Märka. Sekku. Aita.“ ennetamaks seksuaalse ahistamise juhtumeid, mille eesmärk on juhtida tähelepanu probleemile ning pakkuda tuge neile, keda on seksuaalselt ahistatud. Kampaania üks osa on ööelu asutustele mõeldud juhend, mille eesmärk on tagada kõigile ööelust osavõtjatele turvalisem ja ohutum keskkond olenemata soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puuetest, seksuaalsest orientatsioonist või soolisest identiteedist.
 
Tallinna ööelu nõuniku Natalie Metsa sõnul nõuab turvalisem ööelu kogukonna pingutust ning julgustab märkama, sekkuma ja abi pakkuma. „Teadlikkus ja toetavad inimesed saavad ahistajat takistada. Valminud juhend kutsub kõiki ööelu asutusi üles prioritiseerima turvalisust. Juhendis on praktilised sammud, kuidas seksuaalset ahistamist märgata ning mida sellises olukorras ette võtta,” kirjeldas Mets.

Londoni öölinnapea Amy Lamé ütles, et naiste ööohutuse harta on alates selle loomisest avaldanud väga positiivset mõju.

„Hetkeseisuga on meil Londonis hartaga liitunud üle 2100 ettevõtte ja organisatsiooni ning olen rõõmus, et Tallinn liitub aina kasvava hulga linnadega, kes meie hartat eeskujuna kasutavad. Loodan, et nii suured kui väikesed Tallinna ettevõtted ja organisatsioonid liituvad algatusega ning aitavad kaasa naiste ja tüdrukute jaoks turvalisema ööelu loomisel.“

Sotsiaalkindlustusameti küsitlusest selgus, et Eestis on ööelus kogenud seksuaalset ahistamist 73% naistest ja 32% meestest. Juhendi lahutamatuks osaks on ööeluasutuste töötajatele mõeldud materjalid ja koolitused, mis aitavad neil paremini märgata seksuaalset ahistamist ning annavad juhiseid, kuidas sekkuda ja aidata.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusosakonna vägivallaohvrite teenuse juht Annika Silde märkis, et turvalisem peopaik algab hetkest, mil inimesed astuvad ööelu asutusse.

„Juhendis toodu kasutuselevõtmisega annavad ööeluasutused ühese signaali, et nende juures saavad kõik - nii külastajad kui töötajad - tunda end turvaliselt, sest nende asutustes ei ole ruumi seksuaalsele ahistamisele. Ainult nii, ühise pingutusena, saame luua kõigile turvalisema ööelu. Tallinna linnaga alustatud kampaaniat jätkab sotsiaalkindlustusamet ka teistes Eesti linnades, mistõttu kutsume kõiki vastavaid asutusi üles tutvuma ja järgima „Seksuaalsest ahistamisest vaba ööelu“ juhendit,“ lisas Silde.

Rohkem infot, kuidas eristada flirtimist ahistamisest, aga ka häid nippe, kuidas pealtnägijana sekkuda ja ohvrit aidata, leiab aadressilt www.palunabi.ee/ooelu.