SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koostöös Tartu Ülikooliga (TÜ) kutsub 6. detsembril KIKi keskkonnaprogrammist rahastatud uuringu „Maapinnalähedase osooni õhusaaste ekspositsiooni analüüs ja tervisemõjude hinnang“ tutvustusele. Üritus toimub kell 14 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Projekti eesmärk oli välja selgitada kuivõrd on Eesti inimesed ohustatud maapinnalähedase osooni õhusaastest ning millised on selle tervisemõjud ja mõjude majanduslikud tagajärjed.

Osoon põhjustab peamiselt hingamisteede haiguseid, kuid uusimate uuringute alusel aitab kaasa ka südame-veresoonkonna haiguste tekkele. Kuna tegemist on sekundaarne saasteainega, on peale lokaalselt tekkivate eeldusainete väga suur roll osooni eeldusainete kandel teistest riikidest, mistõttu ilmnesidki suurimad osoonisisaldused Lääne-Eestis ja Harjumaal.

Läbiviidud analüüsi tulemusena põhjustab maapinnalähedane osoon pikaajalisel kokkupuutel Eestis hinnanguliselt keskmiselt kuni 134 varajast surma aastas, mis teeb kokku 1 287 kaotatud eluaastat aastas ning keskmine oodatava eluea kaotus elaniku kohta on ligi 1,5 kuud.

Antud uuring annab olulist informatsiooni elanikele osooni õhusaaste põhjustavatest terviseohtudest ning riski suurusest nende elukohas. Soovitavad meetmed uuringus aitaksid riske vähendada. Projekt annab olulist informatsiooni ka otsustajatele maapinnalähedase osooni terviseriskide levikust Eestis, mis on vajalikud kogu Eestit hõlmavate tegevuskavade väljatöötamiseks.

Uuringuga saab täpsemalt tutvuda siin.

Päevakava:
13.30-14.00    saabumine, registreerumine ja tervituskohv
14.00-14.30    maapinnalähedase osooni probleem ning looduslikud eeldusained - Hans Orru, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsent
14.30-15.00    maapinnalähedase osooni inimtekkelised eeldusained ning osoonitasemete mõõtmised ja modelleerimised Eestis - Marek Maasikmets, Keskkonnauuringute Keskuse peaspetsialist/Erik Teinemaa, Keskkonnauuringute Keskuse Õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja
15.00-15.15    kohvipaus
15.15-15.45    maapinnalähedase osooni tervisemõju Eestis - Hans Orru, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsent
15.45-16.15    küsimused, arutelu, kokkuvõtted 

Uuringu tutvustus on avalik üritus, kuhu ootame kõiki, kellele antud teema korda läheb ja kes tahavad sellel teemal sõna sekka öelda. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha SIIN kuni 4. detsembrini. Täname neid, kes seda juba teinud on.

Uuringu valmimist toetas KIK, kes rahastab siseriiklikust keskkonnaprogrammist valdkondlike uuringute ja arendustööde toetamist.