Ragn-Sells ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ täiustasid Tartu linnas tasuta pakendijäätmete kogumise süsteemi – rohelisele kilekotile lisandus kollane kott. Nüüdsest tuleb rohelisse kotti koguda klaastaara ning kollasesse kõik muud pakendid, välja arvatud paberpakendid. Pakendikoti teenus on eramajaomanikele tasuta.

„Eramajadele suunatud pakendikoti teenuse läbirääkimised omavalitsustega üle Eesti on kulgenud väga edukalt – Tartu linn on esimene omavalitsus, kus uus teenus käivitus,“ ütles Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige Kristiina Dreimann. „Tänaseks töötab uus pakendikoti teenus terves Tartu linnas, kokkulepe teenuse käivitamiseks on sõlmitud Rakvere, Loksa ja Jõgeva linnaga ning Jõelähtme, Anija ja Nõo vallaga. Läbirääkimised on käimas Tallinna linnaosavalitsuste ja Ülenurme vallaga.“

„Senine rohelise kilekoti teenus on osutunud klientide seas väga populaarseks ning uus pakendikoti teenus toimib sellega samal põhimõttel – teenus on suunatud eramajade omanikele ning pakendikoti tellimine ja äraviimine on klientidele tasuta. Teenuse eest tasub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ,“  ütles Ragn-Sells AS ärijuht Agu Remmelg. „Meie eesmärk on muuta keskkonnahoid elanikele lihtsaks ning koguda kokku võimalikult palju taaskasutatavaid materjale – kõik kollase ja rohelise kilekotiga kogutud pakendid suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid. Lisaks aitab pakendikoti teenus ka raha säästa – tänu pakendikoti tasuta teenustele jääb inimestel vähemaks olmejäätmeid, mille konteineri kasutamine ja tühjendamine on tasuline.“

„Uuenenud süsteemi järgi tuleb rohelisse kotti koguda klaastaara ning kollasesse kotti kõik muud pakendid – alumiiniumpurgid, plastist pudelid-purgid, kanistrid, kartongist mahla- ja veinipakid ning kilekotid. Kõik pakendid peavad olema tühjad ja puhtad, vajadusel tuleb pakendeid enne kilekotti kogumist loputada,“ ütles Ragn-Sells AS paberi- ja pakendijäätmete teenusejuht Kalle Grents. „Klaaspakendi kogumine eraldi kotti aitab saavutada taaskasutajatele vajalikku materjalide kvaliteeti ning vähendab hilisemaid sorteerimiskulusid. Tänu sellele saame pakendikoti teenust pakkuda järjest suuremale hulgale klientidele.“ 

„Pakenditega täitunud 100-liitrine roheline ja 150-liitrine kollane kilekott tuleb jätta tühjenduspäevaks kokkulepitud kohta. Ragn-Sellsi kogumisauto korjab pakendikotid kokku kord kuus ning jätab asemele uued tühjad kotid,“ lisas Kalle Grents.

Kõik Tartu linna eramajade elanikud, kes on huvitatud pakendijäätmete tasuta äraandmisest, saavad rohelise ja kollase koti ühtset teenust tellida Ragn-Sellsi Tartu kontorist aadressil Sepa 26, koduleheküljelt www.ragnsells.ee või e-posti aadressil info@ragnsells.ee.