14. märtsil ehk rahvusvahelisel pii päeval (π-päev) asus Tartu ülikoolis oma matemaatika alaseid teadmisi täiendama 80 gümnasisti üle Eesti.

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus osutus nii populaarseks, et täitus poole päevaga ning tuli avada ka lisarühm. Kursusel osalejad saavad igal laupäeval kahe kuu vältel täiendada oma ülesannete lahendamise oskusi ning praktilisi nõuandeid matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks. Ettevalmistuskursus on osalejatele tasuta.

Matemaatika-informaatikateaduskonna spetsialisti Britt Pellä sõnul oli juba esimese tunni põhjal näha, et vajadus ettevalmistuskursuse järele on suur. „Noored on õpihimulised, kuid natuke ebakindlad ning mures tulemuste pärast, sest soovivad kindlasti jätkata õpinguid ülikoolis. See on ka üks peamistest põhjustest, miks selline kursus loodi – et toetada noori nende haridusteel,“ ütles Pellä.

„Kõik kohale tulnud noored gümnasistid töötasid ja pingutasid laupäeval hoolega ning esmase tagasiside põhjal näib, et tund meeldis kõikidele õpilastele. Esimene kokkusaamine oli väga tore ja produktiivne ning läks uskumatult kiiresti. Loodame, et sarnaseid kursusi toimub ka tulevikus, kuna on näha, et neid, kellel seda vaja, on piisavalt. Kursusest osavõtjaid on Tartust, Viljandist, Võrust, Jõhvist jt Eestimaa paikadest,“ jätkas Pellä.

Matemaatika riigieksam on kohustuslik või valikuline eksam Tartu ülikooli bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppe ning integreeritud õppe 22 õppekaval.

Tartu ülikoolil on kavas jätkata riigieksamite ettevalmistuskursuste pakkumist gümnasistidele, ennekõike reaal- ja loodusteaduste valdkonnas, toetades sellega nende haridustee jätkamist ülikoolis.