16.-23. augustil kohtusid Nobeli teaduspreemia laureaadid Lõuna-Saksamaal Lindaus parimate noorteadlastega üle maailma. Eestist valiti Nobeli majanduspreemia ja Rootsi riigipanga majandusteaduse auhinna laureaatidega kohtuma Tartu Ülikooli majandusteaduskonna noorteadlane Allan Teder.

Augustis toimunud viiendal majandusteaduste teemalisel Lindau kohtumisel osales 18 Nobeli laureaati ja enam kui 460 uue põlvkonna tippteadlast ja -uurijat 80 riigist.

Kohtumisele valitakse osalema üliõpilased ja noorteadlased oma riigi parimate hulgast. Eestis esitas kandidaadid Lindau kohtumisest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia ning lõppvaliku tegi Lindau nõukogu hindamiskomisjon. Kandidaatide hulgast valis hindamiskomisjon Eestit esindama Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorandi Allan Tederi.

Teder kandideeris kohtumisele, kuna 2013. aastal tunnustati Nobeli majanduspreemiaga kolme majandusteadlase tööd, kelle teadustöö on väga lähedane tema enda uurimisvaldkonnale. Kohtumisel õnnestus Tederil neist ühega ka mõtteid vahetada ja koos pilti teha.

Lisaks mõttevahetusele Nobeli preemia laureaatidega nagu Peter Diamond, Lars Peter Hansen ning James Mirrlees sai Teder ürituselt hulgaliselt kontakte teiste noorteadlastega Hiinast, USA-st, Saksamaalt, Šveitsist, Ukrainast ja mujalt. Mitmega neist planeerib ta praegu juba ühist uurimistööd.

Nobelistidega kohtumist meenutab Teder ülivõrdes, nimetades Lindau majandusfoorumit harukordseks võimalus kohtuda nobelistide ning teiste noorteadlastega üle maailma, saada hea ülevaade maailma tippteadlaste hetkelisest teadustööst ning sõlmida koostöökontakte teadustööks või enesetäiendamiseks välisülikoolis.

„Ürituse olulisusest andis tunnistust ka Saksamaa kantsleri Angela Merkeli osavõtt,“ ütles TÜ noorteadlane, kes sai osalemisest suure hulga indu veelgi põhjalikumalt oma teadustööga jätkata. „Kohtumise väärtus ei seisne aga pelgalt loodud kontaktides. Sealne teemakäsitlus ning selle juurde kuuluv vahetu suhtlus süvendas arusaamist, et tegelen maailma kontekstis olulise teadustegevusega ja minu kui teadlase roll on maailma paremaks muuta,“ rääkis Teder, kes on veendunud, et tänu tema osalemisele teab märkimisväärne hulk noorteadlasi ja Nobeli preemia laureaate, millega tegeletakse Tartu Ülikoolis ja Eestis laiemalt.

Tederi teadustöö on seotud finantsturgude käitumise uurimisega. Ta on keskendunud valuutaturgude uurimisele ning valuutakursside sõltuvusele majanduse üldolukorrast. „Teoreetiliselt peaksid valuutakursid majanduslanguse ajal nõrgenema, võimaldades majandusel taastuda, ent praktikas pole see tendents nii ühene ning kursid ei toeta alati majanduse taastumist,“ tutvustas Teder lühidalt talle huvipakkuvaid uurimisküsimusi.

Tartu Ülikooli teadusprorektor Marco Kirm sõnas, et TÜ noorteadlaste kohtumine nobelistidega on ülikoolile väga tähtis, sest see näitab meie noorte teadlaste ning teadusvaldkonna kõrget taset: „Tegemist on suure tunnustusega, sest Lindau kohtumisele valitakse parimad parimatest. Mul on hea meel, et Tartu Ülikoolis on peale kasvamas uus põlvkond noori innustunud teadlasi, kes tahavad läbi oma teadustöö maailma muuta ja teha koostööd teiste noorteadlastega üle maailma.“

Juulikuus osales Lindaus kohtumisel Nobeli meditsiini või füsioloogia teaduspreemia laureaatidega Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi doktorant, füsioloogia õppetooli spetsialist Tanel Visnapuu, kes tegeleb igapäevaselt kesknärvisüsteemi füsioloogia uurimisega. Loe tema muljeid kohtumisest lähemalt siit.

Nobeli preemia laureaatide ja noorteadlaste kohtumisi korraldatakse alates 1951. aastast. Loe lisa Lindau kohtumiste kodulehelt.