Tartu linnavalitsus veab eest keskkonnaprojekti, mille raames jagatakse eramute ja väikekortermajade elanikele välja 600 kiirkompostrit köögijäätmete komposteerimiseks.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul soovib linn  projektis osalemisega vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmete hulgas ja edendada biojäätmete taaskasutamist.

"Väga oluline on ka see, et biojäätmete elamute juures komposteerimine vähendab vajadust jäätmeid ühest kohast teise transportida ning aitab vähendada jäätmete transpordiga kaasnevaid kulusid ja negatiivset keskkonnamõju,” lisas Tamm.

Kompostrid jagatakse eramute ja kuni 4 korteriga majade elanikele tasuta kasutamiseks kolmeks aastaks. Kompostrite saajatega sõlmitakse lepingud, mille kohaselt tuleb neil hakata biolagunevaid köögijäätmeid komposteerima ja taaskasutama. Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse soovijatelt taotlusi vastu võtma maikuus ja kompostreid välja jagama septembris. Kõikidele kompostri saajatele korraldatakse ka koolitus, kuidas kiirkompostrit kasutada.

Tänasel istungil tunnistas Tartu linnavalitsus biolagunevate jäätmete kiirkompostrite ostmise hankel edukaks Kleenoil Eesti OÜ ja UAB Elgaja ühispakkumuse  kogumaksumusega 122 040 eurot. Hankega osteti 600 aastaringselt kasutatavat 200-liitrist soojustatud aia- ja köögijäätmete kiirkompostrit.

Projekti "Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus" maksumus on 144 000 eurot, linna omafinantseeringu suurus on  18 720 eurot. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.