Alates selle aasta 1. jaanuarist sõidavad kõik Tartu linnaliinide 64 bussi taastuvkütusega - biometaani ehk rohegaasiga

Tartu on üks vähestest keskmise suurusega linnadest Euroopas, kus linna kogu ühistranspordisüsteem on viidud üle taastuvkütusele.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul võimaldab rohegaasi kasutusele võtmine muuta meie ühistranspordi äärmiselt keskkonnasõbralikuks.

„Tartu suur eesmärk on transpordist tuleneva keskkonnamõju vähendamine ning biometaani kasutuselevõtt võimaldab meil astuda selles suunas pika sammu edasi. Puhas, inimsõbralik ja jätkusuutlik linnakeskkond on olnud Tartus prioriteediks juba mitu kümnendit ja on seda ka täna ning edaspidi.“

Tartu linnaliinide busse varustab biometaaniga  energiaettevõte Alexela ja seda Tartus Ringtee 25 aadressil asuvas piirkonna suurimas avalikus gaasitanklas.

“Biometaanile ei ole keskkonda silmas pidades täna transpordisektoris paremat alternatiivi. Eriliseks teeb biometaani veel see, et seda toodetakse Eestis kohapeal. Nii saame selle kodumaise taastuvkütusega vähendada imporditavate vedelkütuste mahtu, hoida töökohti Eestis ja toetada maapiirkondi,” sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson. “Nii äri- kui erakliendi motivaatoriks gaasilistele kütustele üleminekul on kindlasti ka rahaline sääst,” lisas Adamson.

Eeloleval suvel plaanitakse Ilmatsalus käivitada biometaani tootmine ja selle tehase toodang tarvitatakse olulises osas ära Tartu linnaliinibussides. See on hea näide, kuidas piirkondlike biojäätmete ümbertöötlemine võimaldab arendada keskkonnasõbralikke teenuseid samas piirkonnas ning luua „rohelisi“ töökohti.

Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on meie elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab vähendada saasteainete emissiooni transpordisektoris ja samuti parandada Eesti energiajulgeolekut.

Biometaani kasutuselevõttu Tartu linnaliinide bussides toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ca 2,2 miljoni euroga.