FinEst Twins targa linna tippkeskus sai Euroopa Komisjonilt ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt mandaadi viia ellu kümme teadusmahukat pilootprojekti, mis on suunatud tegeliku elu probleemidele ja millel on linnakeskkonnale märkimisväärne mõju. Esimesele ideekonkursile esitati kokku 71 ideed, millest valiti välja 4 tippkeskuse poolt rahastatavat ideed. Tartu linn on partneriks kahes väljavalitud projektis.

  • Energeetika
  • 28. detsember 2020
  • Foto: Tartu kesklinn/Tarmo Haud

 Tartu linnavalitsus kiitis istungil heaks osalemise FinEst Twins Targa linna tippkeskuse rahvusvahelise ideekonkursi projektides, millega soovitakse parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ning edendada elektriliste mikrovõrkude kaudu taastuvelektri tarbimist.

„Targa linna tippkeskus loob hea võimaluse teadlaste ja omavalitsuste senisest tihedamaks koostööks. Linnadel on ridamisi väljakutseid, millele lahenduste otsimisele on võimalik teadustööga jõudsalt kaasa aidata. Energiamajandus on oluliseks osaks igapäevasest linna juhtimisest ja mul on siiralt hea meel, et tippkeskus toetab Tartus kui targas linnas nutikate energiasüsteemide arendamist," selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Linnavalitsus osaleb partnerina projektis "Real-time building performance audit - DigiAudit", mille eesmärgiks on parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ja sisekliimat digitaalse haldamise abil. Pidev energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring sadades hoonetes tekitab suurandmeid, mille käsitlemiseks töötatakse välja analüütika hoonete olukorra jälgimiseks ja võrdlemiseks, samuti diagnostikaks ja vigade tuvastamiseks hoonete tehnosüsteemides ning hoonete kasutuses. Pilootprojektis paigaldatakse vastavad andurid kümnele Tartu linna munitsipaalhoonele ning tõhustatakse seeläbi hoonete energiakasutust. Projekti elluviimiseks eraldatakse Tartu linnale toetust summas 146 700 eurot.

Lisaks osaleb linn partnerina TalTechi targa linna ideekonkursi projektis "Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids", mille eesmärk on vähendada elektritoite vajadust tarbimise optimeerimisega ning lihtsustada kohalike taastuvenergia lahenduste kasutamist. Eesmärk saavutatakse elektriliste mikrovõrkude kaudu, mis moodustatakse integreeritud energiasalvestussüsteemi ning spetsiaalse tarkvaraplatvormiga varustatud digitaalse madalpinge alajaama abil. Projekti käigus luuakse kohalikele omavalitsustele vahendid elektriliste mikrovõrkude ja suletud elektri jaotusvõrkude moodustamiseks, mis aitavad lahendada energiavarustuse probleeme ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Pilootlahendused on kavas rajada Tartu linna ning Lääne-Harju valda Paldiskisse.

Projekti elluviimiseks eraldatakse Tartu linnale toetust summas 87 730 eurot.

FinEst Twins targa linna tippkeskuse pilootprojektide teostamiseks aastatel 2021–2027 on planeeritud 15 miljonit eurot. Sarnased ideekonkursid leiavad aset ka järgmise 3–4 aasta jooksul.