Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsus ootavad tagasisidet Tartumaa ringmajanduse teekaardile, milles kirjeldatakse samme, mis tuleb astuda Tartumaal ringmajanduse võimekuse tõstmiseks. Tartumaa omavalitsused on võtnud sihiks olla ringmajanduse valdkonnas suunanäitajaks kogu Lõuna-Eestis.

Teekaardiga saab tutvuda ja tagasisidet anda kuni 23. juunini aadressil.

Tartumaa ringmajanduse teekaardi loomine on Tartu Linnavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühine projekt, mis koostöös kaheksa Tartumaa omavalitsuse ja paljude huvigruppidega valmib 2024. aasta sügiseks. 2030. aastaks soovib Tartumaa olla ringmajanduse eestvedaja Lõuna-Eestis ning hea partner teistele ringmajanduspiirkondadele Eestis ja välismaal.

Teekaardi peamiseks sihiks on jäätmetekke vähendamine ja taaskasutuse suurendamine Tartumaal. Teekaardi võtmevaldkonnad on ühisloome ja kogukonnad, taastuvenergia ja energiakasutus, jätkusuutlik toidusüsteem, põllumajandus ja maakasutus, tööstus ja teenindus, jäätmemajandus ja taaskasutus.

Ringmajanduse teekaart on suunatud nii avalikule sektorile, ettevõtjatele, haridusasutustele kui ka laiemalt kõigile ühiskonnagruppidele.

Teekaardi protsessi juhib konsultandina Civitta Eesti AS.