Eile, 3. aprillil kogunes Keskkonnaministeeriumis Nord Streami gaasitrassi piiriülese keskkonnamõju hindamise aruande läbivaatamiseks ja eksperthinnangu andmiseks moodustatud töörühm.

“Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud töörühm koosneb teadlastest ja nende ülesanne on eeskätt ministeeriumi nõustamine Nord Streami gaasitrassi piiriülese keskkonnamõju hindamise aruande sisulisel läbivaatamisel,” ütles Keskkonnaministeerium asekantsler Harry Liiv.

Tänasel esimesel kohtumisel otsustasid rühma liikmed keskkonnamõju hindamise aruandes käsitletud valdkonnad omavahel ära jagada. “Vajadusel annab töörühm põhjendatud seisukohad aruandes toodud hinnangute korrigeerimiseks või aruande täiendamiseks ning annab soovitused aruande edasise menetluse kohta,” märkis Liiv.

Lõplikku eksperthinnangut ootab ministeerium 15. maiks, et seejärel kokku panna Eesti ametlik seisukoht Nord Streami gaasitrassi keskkonnamõjude kohta. Ametlik seisukoht tuleb esitada 8. juuniks.

Eksperthinnangu andmise töörühma kuuluvad:
Robert Aps - TÜ Eesti Mereinstituut;
Ahto Järvik - TÜ Eesti Mereinstituut; Eesti Mereakadeemia;
Georg Martin - TÜ Eesti Mereinstituut;
Ivar Puura - TÜ Loodusmuuseum, TA Looduskaitse komisjon;
Jüri Elken - TTÜ Meresüsteemide Instituut;
Ants Erm - TTÜ Meresüsteemide Instituut;
Urmas Lips - TTÜ Meresüsteemide Instituut;
Tarmo Soomere - TTÜ Küberneetika Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia;
Tarmo All - OÜ Eesti Geoloogiakeskus;
Ott Roots - Eesti Keskkonnauuringute Instituut, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Nord Streami gaasitrassi keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub Keskkonnaministeeriumis 29. aprillil ja sinna on oodatud kõik huvilised. Materjalidega saab tutvuda kuni 10. maini.

Vaata lisaks: http://www.envir.ee/1094061.