Eesti, Soome ja Rootsi teadlased lõid TÜ Eesti mereinstituudi juhtimisel uudse dünaamilise töövahendi mereõnnetusest tingitud võimaliku keskkonnakahju vähendamiseks. SmartResponse veebirakendus soodustab ava- ja rannikumere reostustõrje operatsiooni juhtimisega seotud informeeritud otsuste vastuvõtmist ning riskide hindamist.

„Nafta meretranspordi maht Läänemerel ja Soome lahel jätkuvalt kasvab. Naftaga seotud mereõnnetuste vältimiseks ja nendest tingitud võimaliku keskkonnakahju minimeerimiseks tuleb naftatõrje ressursse optimaalselt kasutada,“ rääkis TÜ Eesti mereinstituudi meresüsteemide osakonna juhataja Robert Aps MIMIC (nafta meretranspordi riskide minimeerimine terviklike ohutusstrateegiatega) projekti elluviimise vajadusest.

Projekti täitmise käigus on Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi, Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna ülikooli, Aalto ülikooli ning Rootsi meteoroloogia- ja hüdroloogiainstituudi teadlased liikunud staatiliselt riskihindamise käsitluselt uudse dünaamilise riskihindamise ja ‑juhtimise käsitluse suunas. „Tulemusena on loodud operatiivne SmartResponse veebirakendus naftareostusest tuleneva keskkonnariski dünaamiliseks hindamiseks ja informeerituse tõstmiseks naftatõrje otsuste tegemisel,“ sõnas Aps.

Laevaõnnetuse korral võimaldab SmartResponse veebirakendus esmalt modelleerida laevade madalikule kinnisõitmist ja kokkupõrget ning hinnata õnnetusega kaasnevat väljavoolava nafta hulka. Seejärel toimub merel naftalaigu liikumistee modelleerimine kasutades Seatrack veebirakendust.

Järgnevalt hinnatakse dünaamiliselt SmartResponse’i ja OILRISK projektis loodud mooduleid kasutades riske rannikumere ökoloogilistele väärtustele, randlale ja inimtegevusega seotule, sh kalandusele, turismile, meretranspordile jne. Koostöös Kotka mereuuringute keskusega on veebirakenduse abil kättesaadavad naftatranspordi turvalisust käsitlevad õigusaktid ja uuringute aruanded.

2014. aastast antakse SmartResponse veebirakenduse tasuta kasutusõigus keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala asutustele kasutamiseks nii valdkonna arendamisel, koolitustel ja reostustõrje õppustel kui ka tegeliku kriisisituatsiooni olukorras naftatõrje operatsioonide juhtimiseks vajaliku keskkonnariski käsitleva lähteinfo kuvamiseks, edastamiseks ja sündmuskoha planeerimiseks.

SmartResponse on valminud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti MIMIC raames. Projekti partneriteks on Tartu ülikool, Kotka mereuuringute keskus, Turu ülikooli mereuuringute keskus, Kymenlaakso rakendusteaduste ülikool, Aalto ülikool, Helsingi ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Rootsi meteoroloogia- ja hüdroloogiainstituut ning Soome keskkonnainstituut.

Projekt MIMIC on ühtlasi Eesti merenduspoliitika rakendusplaani 2012-2015 meetme 6.2 - laevade ja sadamatega seotud keskkonnakoormuse vähendamine üks tegevusi ning väljundnäitajaid.

MIMIC-projekti finantseerib Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fond Central Baltic INTERREG IV A programm 2007-2013, rahvuslikud institutsioonid ja teadusasutused.

Tutvu SmartResponse veebirakendusega siin.