Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kuulutas täna välja riigihanke 100 surugaasil töötava sisepõlemismootoriga M3 kategooria I klassi linnaliinibussi soetamiseks, optsiooniga osta vajadusel täiendavalt veel kokku kuni 50 samasugust sõidukit. Hankepakkumuste tähtaeg on 29. jaanuar 2021.

TLT juhatuse liige Otto Popel selgitas, et hanke eesmärk on soetada kokku kuni 150 biometaanil sõitvat bussi ning jätkata Tallinna ühistranspordi üleminekut keskkonnasõbralikule ühistranspordile.

„Ettevõte soovib sõidukipargi uuendamisega jõuda aastaks 2025 eesmärgini asendada diiselbussid keskkonnasõbraliku alternatiiviga ehk tuua liinile ühtekokku 350 biogaasil sõitvat bussi,“ ütles Popel ning lisas, et selleks hangib TLT  2021. aastal järgmised 100 surugaasibussi, millest 75 on normaalbussi ja 25 liigendbussi.

„Hankelepingu raames on TLT-l võimalik veel optsiooniga täiendavalt juurde tellida kokku kuni 50 surugaasil sõitvat bussi,“ lisas TLT juhatuse liige.

Ta selgitas, et TLT on  tänaseks võtnud pealinnas kasutusele juba 100 keskkonnasõbralikku biometaanil sõitvat uut linnaliinibussi.

„Järgmised 100 surugaasil sõitvat Solarise bussi, mis hangiti eelmise hanke optsioonilepingu alusel, hakkavad Tallinnasse jõudma 2021. aastal. See tähendab, et aasta pärast sõidab pealinna tänavatel juba 200 surugaasibussi, millega vahetatakse välja seni liinil olevad kõige vanemad diiselbussid,“ selgitas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Ta lisas, et täna välja kuulutatud hanke võitja peab lepingu raames tarnitavad bussid Tallinna Linnatranspordile üle andma 12-kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest, mis tähendab ehk eelduslikult hiljemalt 2022. aasta alguseks. 

Riigihanke raames soetatud busside eeldatav kasutusaeg on kuni kümme aastat ning eelduslikult läbib iga buss aastas keskmiselt 80 000 km.