Homme, 25. jaanuaril kell 10 esitlevad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ning Euroopa Komisjon unikaalset teadusprojekti, mille kohaselt peaksid eraettevõtted ametiasutustele esitama info vaid ühe korra, olenemata ettevõtte asukohariigist.

Teadusprojekti „The Once-Only Principle Project” (TOOP, eesti k. andmete ühekordse küsimise põhimõte) eesmärgiks on uurida ning näidata, kuidas seda põhimõtet saab rakendada piiriüleselt  üle Euroopa. Selleks luuakse üldistatud IT arhitektuur, mille abil saab ühendada erinevate riikide registreid ning andmebaase, ning viiakse läbi kolm pilootprojekti.  Loodav IT arhitektuur on unikaalne, ambitsioonikas ja suuremahuline, kuna selles osaleb ligi 60 andmebaasi 20 erinevast Euroopa riigist.

Andmete ühekordse küsimise põhimõte tähendab, et ettevõtted ning kodanikud peavad ametiasutustele esitama info vaid korra, olenemata tema asukohariigist. Ametiasutused peavad neid nii siseriiklikult kui ka piiriüleselt jagama, mis omakorda vähendab halduskoormust. Taoline infojagamine toimib praegu Eestis, kuid mitte Euroopas laiemalt. TOOPi eesmärgiks on töötada välja IT lahendused, et ühendada omavahel eri riikide infosüsteemid ning hoida kokku piiriüleselt tegutsevate eraettevõtete aega ja raha.

Projekti juht ning  TTÜ professor Robert Krimmer kinnitab, et andmete ühekordse küsimise põhimõte on Euroopa Liidu uue e-valitsuse tegevusplaani üks aluspõhimõtetest. „Eesti edukas kogemus selle põhimõtte elluviimisel on kindlasti üks põhjustest, miks Euroopa Komisjon soovib andmete vahetamist piiride üleselt testida. Tehnikaülikooli teadlastele on see unikaalne võimalus ning suur au juhtida projekti, millel on Euroopas selline tähtsus ning mõjukus,“ leiab Krimmer.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Taavi Kotka sõnul on andmete vaid ühekordne küsimine tähtsal kohal nii nullbürokraatia projektis kui ka Eesti Euroopa Liidu poliitikas. „TOOP-i õnnestumine aitab kaasa sellele, et saaksime tulevikus rääkida andmete vabast liikumisest EL-is,“ kinnitas Kotka.

Euroopa Komisjoni TOOP projekt algas 1. jaanuaril. Projekt on osa ELi e-valitsuse tegevusplaanist aastateks 2016-2020 ning sellega soovitakse tõsta digitaalse ühisturu efektiivsust.

TOOPi raames viiakse läbi pilootprojektid kolmel suunal: 1) piiriülesed e-teenused ettevõtete mobiilsuse suurendamiseks; 2) ettevõtete andmete uuendamine; 3) laevade ja laevameeskondade e-sertifikaadid.

TOOPi projekti laiem  eesmärk on edendada ametiasutuste piiriülest koostööd ja pakkuda läbipaistvat ning kindlat lahendust piiriülese ettevõtlustegevuse jaoks. Projekti eelarve on 8 miljonit eurot, mida rahastab Euroopa Liit läbi Horizon 2020 programmi. Projekti konsortsiumis on osalejaid 21 riigist. Kogu projekti koordineerib Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemine instituut. Eestist osaleb projektis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Veeteede Amet, Riigi Infosüsteemi Amet ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.