Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) teadlased tegelevad rohelise keemia väärtushinnanguid ja eesmärke järgivate rakenduslike keemiauuringutega, et panustada keskkonnahoidu nii Euroopa Liidu liikmesmaades kui ka partnerriikides – Läänemerest Vahemereni.

Maikuust alates osaleb TTÜ rohelise keemia alases kõrgkoolide võrgustikus, mille eesmärgiks on arendada tehnoloogiaid, mis võimaldavad vältida kemikaalireostust ja -ohtusid tootmiskohas, propageerida ökoloogiliselt vastutustundlikku ressursside kasutamist ning  vähendada mitte-taastuval toormel põhinevate tehnoloogiate kasutamist.

UNESCO UNITWIN koostöövõrgustik "GReen CHEmistry ExcelleNce from Baltic Sea to Mediterranean Sea and beyond"  ehk GREENOMIcS koordinaatoriks on Milano polütehnikum Itaalias. Teisteks partneriteks on Tallinna tehnikaülikool, Lüneburgi Leuphana ülikool Saksamaal, Aalto ülikool Soomes ning Istanbuli ülikool Türgis.

Võrgustiku üheks eesmärgiks on suurendada teadlikkust rohelisest keemiast ning vastutustundlikust tarbimisest ja tootmisest.

“Me loodame heale koostööle teiste võrgustiku partneritega. Meil on lai kogemustepagas puhtamast kemikaalide masstootmisest kuni biolagunevuse hindamiseni,” ütleb TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi professor Gathergood. “Koolitades järgmist põlvkonda keemikuid hindama nendepoolset mõjutust keskkonnale nende tulevastel töökohtadel viib lõppkokkuvõttes erinevate keskkonnareostuste vähenemiseni,” lisab ta.

Võrgustiku liikmed plaanivad  teavitada oma töö tulemustest ning keskkonnahoiu vajalikkusest poliitikuid ja otsustajaid ning meediat, eraettevõtteid ning ühiskondlikke institutsioone. Samuti töötatakse välja rohelise keemia koolitusprogramm doktorantidele ning järeldoktoritele, et suurendada noorteadlaste osalemist. Toetatakse ka teadlaste ning üliõpilaste liikuvust rahvusvahelisel tasandil.

Võrgustiku tegevusprogrammi on plaanis kaasata ka uusi koostööpartnereid ja institutsioone.