Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on teinud sideettevõtetele ettekirjutuse lõpetada viie telekanali taasedastamine Eesti Vabariigi territooriumil: RTR Planeta, NTV Mir (ka NTV Mir Baltic), Belarus 24, Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI).

TTJA tuvastas, et nimetatud telekanalite eetris oli 24.02.2022 Vene Föderatsiooni presidendi kõne, mida saab pidada tervikuna sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete eiramise õigustamiseks, millega rikutakse meediateenuste seaduse nõudeid. Seega on audiovisuaalmeedia teenuse edastamine loetletud telekanalites rikkunud keeldu kutsuda üles õigusrikkumisele, kahjustanud ühiskonna turvalisust, sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist ning kujutab ühiskonna turvalisusele olulist ohtu.

„Erakordne aeg nõuab otsustavat tegutsemist – leiame, et praegusega on konkreetsete telekanalite poolt Eesti inforuumi valulävi ületatud. Viivitusest tuleneva ühiskonna turvalisusele tekkida võiva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja tegutseda koheselt,“ kommenteerib TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Ettekirjutuse kohustus kehtib 12 kuud.