Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et on väljastanud ehitusload Rail Baltic raudtee ja sellega seotud rajatiste ehitamiseks Kangru-Harju/Rapla maakonna piiri 19,2 kilomeetrisele ja Kärpla-Alu 17,24 kilomeetrisele lõikudele.

Raudteelõigud kulgevad Harju maakonnas Kiili, Rae ja Saku valdades ning Rapla maakonnas Rapla ja Kehtna valdade territooriumil. Lisaks rööbasteedele väljastati ehitusluba ka näiteks Soo tee raudteeviaduktile ning Kuusiku, Raela ja Kiisa ökoduktidele.

Eestis on kavandatud Rail Balticu pikkuseks 213 kilomeetrit, millest kokku on TTJA väljastanud ehituslubasid põhitrassile 66,5 kilomeetri ulatuses.

TTJA väljastas ehitusload Rail Balticu põhitrassile