Möödunud 2008. aastal installeeriti EL ulatuses elektri tootmiseks kõige enam tuulegeneraatoreid – rohkem kui mistahes teist elektri genereerimise tehnoloogiat. Statistika pärineb Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioonilt (EWEA). Statistika näitab, et 43 % kogu möödunud aastal lisandunud elektrigeneraatorite toodangust tuli tuuleenergialt. Statistika hõlmas kõiki tehnoloogiaid, kaasa arvatud gaas, süsi ja tuumaenergia.

Kogu 2008.a. EL-s lisandunud elektrienergia võimsus oli 19651 MW. Sellest 8484 MW     (43 %) oli tuuleenergia, 6932 MW (35 %) gaas, 2495 MW (13 %) õli, 762 MW (4 %) süsi ja 473 MW (2 %) hüdroenergia. See on esimene kord, kui tuuleenergia on sellises loetelus paigutunud esikohale. 2008. a. lõpuks oli tuuleenergia kogu installeeritud võimsus 64949 MW ja 2008. a. Juurdekasv oli 15 %.

EWEA juhi Christian Kjaeri sõnul näitavad numbrid, et tuuleenergia on kohaliku taastuva ja puhta energia suunas liikudes valik number üks. Keskmiselt paigaldati 2008.a. Euroopas igal tööpäeval 20 tuuleturbiini. Aasta jooksul oli otseselt või kaudselt nende töödega hõivatud 160000 töötajat ja investeeringute mahuks kujunes 11 miljardit eurot. 2008. a. lõpuks installeeritud tuuleenergia võimsus  võimaldab normaalse aastase tuuleenergia korral toota 142 TWh elektrienergiat, mis on umbes 4,2 % EL elektrienergia toodangust ja hoiab ära 108 miljoni tonni CO2 emissiooni, mis vastab üle 50 miljoni auto ekvivalendile Euroopa teedel.

Allikas: Lühendatult portaalist iNSnet