Keskkonnaamet annab teada, et avalikustamisel on Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. Keskkonnaloa taotleja on AS Tootsi Turvas.

  • Energeetika
  • 7. märts 2024
  • Foto: Turba lõikamine. Wälz. Pixabay

KMH programmiga saab tutvuda avalikul väljapanekul 8.-22.03 keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ( avalehel valida „KMH avalik väljapanek“).

Kõigil on õigus kuni 22.03.2024 (k.a) esitada KMH programmi kohta kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi. Keskkonnaloa andja on Keskkonnaamet, kontaktisikud: Ivo Ojamäe, tel 505 7438 (KMH küsimused) ja Aare Mark, tel 506 4227 (kaevandamisloa küsimused), e-post: info@keskkonnaamet.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 26.03.2024 kell 18 Ulila keskuses (Pargi 1, Ulila, Elva vald).

Tartu linna territooriumil asub turbatootmisala Laeva metskond 24 kinnistul, Ilmatsalu külas.

Keskkonnamõju hindamise praeguses etapis lepitakse kokku, milliseid küsimusi ja mis ulatuses keskkonnamõju hindamise aruandes analüüsitakse. Kui aruanne saab valmis, toimub aruande avalik väljapanek (minimaalselt 1 kuu) ja arutelu, mille käigus on võimalik samuti kaasa rääkida ja oma seisukohti esitada. Tartu linn soovitab huvilistel kindlasti kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada juba praeguses etapis.