Sel nädalal kuulutas USA president Barack Obama koos Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuriga välja laiaulatusliku kliimamuutusega võitlemise programmi (Clean Power Plan), kus on seatud eesmärgiks vähendada aastaks 2030 elektrijaamade heitgaaside hulka 32% võrra võrreldes 2005. aastaga.


  • Energeetika
  • 7. august 2015
  • Foto: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Riikliku energeetikaagentuuri EIA majandusanalüüsi kohaselt on eesmärgi kuluefektiivseimal saavutamisel suurim roll tuuleenergial. Eesti Tuuleenergia klaster käis hiljuti õppereisil USA-s eesmärgiga uurida kui valmis on ühendriigid hüppeliselt suurendama tuuleenergiat ning milliseid koostöövõimalusi see Euroopa ettevõtetele pakub.

Tuuleenergia klastri 12 energiaeksperti külastasid Ameerika Tuuleenergia Assotsiatsiooni (AWEA) messi ja konverentsi WINDPOWER 2015, kus tõdeti, et üleminek taastuvatele energiaallikatele loob töökohti ja edendab majandust.

Massilised investeeringud energiatõhususse ja taastuvenergiasse, mille värske kliimaprogramm ellu kutsub, võimaldavad aastaks 2030 säästa 40 miljardit dollarit. Läbiviidud analüüs NewClimate instituudis leidis, et USA uus plaan loob järgmise kümnendi lõpuks 470 000 uut jätkusuutlikku töökohta.

Energiapööre ei puuduta üksnes nö suurt ja tööstuslikku tuuleenergiat – Eesti väiketuulikute tootja TUGE Energia lõi messil sidemed mitmete ettevõtetega, kes töötavad kodumajapidamise ja teiste väiksema võimsuse tuuleenergia projektidega.

Lisaks AWEA üritusele käis Eesti delegatsioon EAS’i klastrite programmi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi ning Tallinna Ettevõtlusameti toel vaatamas kuidas toimivad Ameerika taastuvenergia ettevõtted. Näiteks tutvuti Harvest Power elektrijaamaga, kus muundatakse 50 miljoni kesk Florida, sh Disneylandi külastaja poolt tekitatud orgaanilised jäätmed energiaks.

Külastades 5,9 MW päikeseenergia parki nägid Eesti energeetikud kuidas kohalik munitsipaalettevõte OUC, kes on siiani energiat tootnud peamiselt kivisöest ja gaasist on hiljuti suurendanud taastuvenergia osakaalu oma portfellis.

Kui meil ollakse harjunud, et energiasäästu ja rohelisema energia tootmise käsk tuleb Brüsselist või Toompealt, siis USA-s tegeletakse nende küsimustega ka kohalikul tasandil. Näiteks on Orlando linnal pidevalt uuenev arengukava, mille meetmed aitavad linnal muutuda keskkonnasõbralikumaks ning samas ka majanduslikult ja sotsiaalselt aktiivsemaks kogukonnaks. Heaks näiteks on munitsipaalhoonete katustele paigaldatud päikesepaneelid, mis ei kuulu hoone omanikule, vaid energiafirmale, kes vastutasuks müüb hoonele 25 aastaks fikseeritud hinnaga elektrit.

Et osa õppereisil osalenutest olid tuuleparkide tehnikud, siis oli huvitav vaadata, kuidas tuulikutootja Siemens treenib tuulikute paigaldamise ja hoolduse meeskonda. 3716 m2 suuruses koolituskeskuses on kaks elusuuruses tuuliku gondlit, kolm ca 9 meetri kõrgust ronimistorni, redelid, elektrilised ja hüdraulilised moodulid ning hoolduskraana, mis võimaldab ohutus- ja päästekoolitusi läbi viia võimalikult elulähedaselt.

Õppereisi kõige hinnatumaks külastuseks osutus GE tuulikutehas Pensacolas, mis Eesti tuuleenergia spetsialistidele oli üks kiireima töötempoga tehaseid, mida seni külastatud. GE lattu saabub iga 10 minuti tagant rekkatäis tuuliku osasid ja iga 90 minuti järel valmib üks tuulik.

Muljetavaldav oli ka näha uudseid lahendusi tuulikute gondlite kokkupanekul ning töö efektiivsemaks muutmisel, näiteks pingutas robot inimese asemel mutreid. Robotist on tehasel kasu, et jõuaks piisavalt toota janusele turule – eelmisel aastal läks Pensacola tehasest Põhja- ja Lõuna Ameerika turule 15 000 tuulikut.

USA president Barack Obama ütles kliimamuutusega võitlemise programmi avalikustades, et meile on antud vaid üks planeet ja B plaani pole. Lisaks oma riigis energiatootmise muudatuste sisseviimisele loodab USA olla eeskujuks teistele suurriikidele detsembris toimuval globaalsel kliimakonverentsil, kuhu Ameerika president läheb ettepanekuga vähendada aastaks 2030 emissioone kõikidest allikatest 26-28%.