Peipsi äärsed lasteaiad saavad nüüd oma õppetöös, Peipsimaal kasvavaid taimi, seal toimetavaid loomi ja linde ning järves elavaid kalu, tutvustada põneva, haarava, eakohase ja lõbusa mängu abil. Tartu loodusmaja eestvedamisel on Eesti-Vene koostööprojekti “GreenMind” tegevuste raames valminud lauamäng „ Peipsi järve mäng“.Peipsi äärsed lasteaiad saavad nüüd oma õppetöös, Peipsimaal kasvavaid taimi, seal toimetavaid loomi ja linde ning järves elavaid kalu, tutvustada põneva, haarava, eakohase ja lõbusa mängu abil. Tartu loodusmaja eestvedamisel on Eesti-Vene koostööprojekti “GreenMind” tegevuste raames valminud lauamäng „ Peipsi järve mäng“.

  • Keskkonnaharidus
  • 8. oktoober 2020
  • Foto:Peipsi järve roostik. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Mäng aitab tutvuda Peipsimaal kasvavate taimede, loomade, lindude ja kaladega. Mängimise käigus saab teada erinevate ohtude ja reostusallikate kohta, mis Peipsi järve tervist mõjutavad. Mäng on loodud abistavaks õppevahendiks eelkooliealistele lastele, Peipsi järve elustiku tutvustamiseks ning loomaks head pinnast keskkonnahoiu teemalisteks aruteludeks.

Lauamängu komplekti kuulub:

    juhendiga mängukarp
    lauamängu alus
    puidust täring
    mängukaardid (5 teemat x 12 pildikaarti)
    kaartide kirjeldustega/sisuinformatsiooniga raamat

Mänge jaotatakse Peipsi äärsetele lasteaedadele, projektijuhi poolt loodud jaotuskava alusel ning valitud lasteaedadega võetakse ühendust.

Idee autor: Ülle Kaasik
Juhend ja kaardikirjeldused: Elo Hermann, Ülle Kaasik, Eeva Kirsipuu-Vadi
Keeletoimetaja: Heli Saar
Disain ja teostus: Elo Hermann, Marge Nelk/loovlood.com

Lühike mängu tutvustav videoklipp ja fotod Tartu loodusmaja kodulehel

*******
Lauamäng valmis “GreenMind” projekti tegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.   Artikli sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu.
Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta.