2011. aasta saabumine tõi endaga kaasa ka mitmed muudatused keskkonnaga seotud seadusandluses. Keskkonnaamet tegi muudatustest ülevaatliku kokkuvõtte.

Alates 1. jaanuarist 2011 on pakendite tagatisraha määrad senise 50 sendi asemel kolm eurosenti ja ühe krooni asemel kuus eurosenti. Seega on pärast eurole ümberarvutusel kasutatud ümardamist tagatisraha veidi väiksem kui 2010. aastal.


2011. aastal toimuvad korraldatud jäätmeveo konkursid riigihangete seaduse kohaselt. Lisaks on muudetud jäätmeseadust ja riigihangete seadust selliselt, et riigihangete seaduses üldiselt lubatud sisetehingu võimalus ei laiene korraldatud jäätmeveo hangetele.

Seega ei saa kohalikud omavalitsused korraldatud jäätmeveol endale kuuluvalt äriühingult teenust osta ilma avaliku konkursita. Jäätmeveo konkursside korraldamine riigihangete seaduse alusel võimaldab seniseid arvukaid vaidlusi esmaselt lahendada ka riigihangete vaidluskomisjoni kaudu, mis eeldatavalt kiirendab konkursside korraldamist. 


2011. aastast tõusevad jäätmete ladestamisel makstavad saastetasud. Näiteks on tavajäätmete saastetasu 225 krooni ehk 14,38 eurot tonni kohta (2010. aastal vastavalt 188 krooni tonni kohta).

Saastetasu moodustab 20–80 protsenti kliendihinnast, seega võib tõus mõjutada segajäätmete teenuse hinda ka elanikele. Samas ei puuduta hinnatõus liigitikogutud ja taaskasutatava jäätmete käitlemise tasusid, vaid ainult prügilasse ladestatavate jäätmete teenustasusid.

Saastetasu kannab endas sõnumit – sortige rohkem, vähendage segajäätmete kogust. Prügilatesse ladestavate jäätmete saastetasude tõus kiirendab ka segajäätmete energiakasutust. 


2011. aasta 1. jaanuarist on vee erikasutusluba vajalik juhul, kui tööd on seotud vähemalt ühe hektari suuruse veekoguga. Väiksemate veekogude puhul (näiteks koduaia tiigid) ei ole vee erikasutusloa taotlemine vajalik. 


Alates 1. jaanuarist 2011. aastal hakkas toimima uus harrastuspüügiõiguse soetamise keskkond, mis võimaldab harrastuspüügiõiguse eest tasuda ka maksekeskkonna www.pilet.ee kaudu. Käsimüügist saab edaspidi püügiõigust osta Eesti Posti kontoritest ja teistest müügipunktidest, mille nimekirja leiab samuti  www.pilet.ee kodulehelt.

Püügiõiguse tasu võrreldes varasemaga ei suurene, kuid arvestatakse ümber eurodeks. Teenustasu muutub mobiilimakse puhul isegi soodsamaks, sest püügiõiguse algusajast ja lõppemisest teavitava sõnumi hinnaks on senise 4 krooni asemel 3 krooni ehk 0,19 eurot. Käsimüügipunktides võib teenustasu ulatuda 6 kroonini tehingu kohta. Internetikeskkonna www.pilet.ee kaudu püügiõiguse soetamise teenustasuks jääb pankade hinnakirja järgne teenustasu.

Püügiõigust tõendab internetimakse puhul www.pilet.ee keskkonnas või enne 1. jaanuari 2011. a pangas tehtud maksekorralduse väljatrükk koos isikut tõendava dokumendiga. Käsimüügist tuleb võtta ostukviitung, mis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Mobiilimakse puhul piisab isikut tõendavast dokumendist.