Rohemeeter on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi makroökoloogia töörühma ning maastike elurikkuse töörühma välja töötatud rakendus, mis aitab keskkonnatingimusi, maastikustruktuuri ning ökoloogilisi indekseid arvestades hinnata maastiku tuge elurikkuse säilimisele.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 21. aprill 2020
  • Foto: Astangu tänaval toimub massiline kaitsealuste konnade ränne. Hoolimatud autojuhid ohustavad neid. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Aadressilt Rohemeeter.ee leiab huviline veebirakenduse, millel saab valida Eesti piires huvi pakkuva paiga. Arvutiprogramm leiab vastuse, kuidas lood elurikkusega valitud piirkonnas on. 

Vastus toob välja selles paikkonnas elavad kaitsealused liigid, näiteks Mustamäel on nendeks kanakull ja värvi-paskhein. Järgneb loetelu meetmetest, mida saaks piirkonnas rakendada, et liigirikkus säiliks ja kasvaks.

Rohemeeter ei näita elurikkuse taset piirkonnas meetri täpsusega, kuid siiski näitab ära olulisemad juhised, millega peaksid arvestama nii linnaosade valitsejad kui kortermajade haldajad, maaomanikud ja aiapidajad.

Igal huvilisel on võimalik elurikkuse olukorda hinnata ükskõik millises Eesti paigas. Võib huvipärast uurida, milline on elurikkuse seisund sinu kodukohas, lähimas pargis või metsas; paigas, mida kunagi külastasid; paigas, mida sooviksid kunagi külastada ja paigas, kuhu mitte kunagi mingi hinna eest ei läheks.

Rohemeeter on abivahend igale enesest lugupidavale bioloogia õpetajale -  koduõppel olevatele õpilastel tasuks lasta kindlaks määrata nende kodukohas olev elurikkuse tase. Ja suisa kohustuslik uurimismaterjal on Rohemeeter kõigile otsustajatele.