Euroopa jõgede taastamise ühing pakub programmis „Open rivers“ paisude ja paisjärvede omanikele toetust paisu likvideerimiseks ja kalade rändeteede avamiseks.

  • Veemajandus
  • 27. detsember 2021
  • Foto: Sindi kärestiku taastamine / Sander Hirvesaar

Eestis on üle tuhande paisu, mis on kunstlikud takistused teel kalade kudemispaikadesse ning seega üks olulisi tegureid meie kalavarude vähenemisel.

„Paisud ja paljudes kohtades ka varisenud paisud on kaladele oluliseks takistuseks,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Tanel Ader. „Samas nõuab paisude korrashoid suuri investeeringuid, näiteks tuleb paisjärvest regulaarselt muda eemaldada ja lisaks on paisuomanikel paljudel jõgedel kohustus tagada kalade läbipääs. Kõik see kokku muudab paisutustegevuse väga kulukaks,“ sõnas Ader.

Nii mõnelgi korral on paisuomanikud palunud riigilt abi, et pais likvideerida, ent siiani pole olnud võimalust omanikke selles töös toetada.  Hollandist juhitav „Open Rivers“ programm paneb nüüd õla alla ja pakub toetust kuni kahemeetriste paisude likvideerimiseks, selleks on ette nähtud kogu Euroopas 42 miljonit eurot.

Keskkonnaministeerium jagab programmi kohta infot ja aitab kokku viia paisu likvideerimisest huvitatud omanikke ja selles abistada võivaid mittetulundusühinguid. Selleks palume ühendust võtta Tanel.Ader@envir.ee

Täpsemalt saab lugeda siit