Looduskaitseorganisatsioonide ja äriinstitutsioonide koalitsioon esitles 21. oktoobril vahendit, mis võimaldab firmadel saada tähtsaimat teavet eluslooduse mitmekesisuse kohta ühest veebipõhisest allikast.

Veebikülje nimi on “IBAT for business” (IBAT – Integrated Biodiversity Assesment Tool) ja see asub võrgupaigas http://www.ibatforbusiness.org/ibat. IBAT lubab kompaniidel elurikkuse kaitseks vajalike asjaoludega arvestada juba varases planeerimisjärgus, mil esialgsete kavade asendus alternatiivprojektide, -asupaikade või -käsitlustega on veel majanduslikult valutumalt võimalik.

Vahendit luues tegid looduskaitsevabaühendused ja ärisektor kolm aastat tõsist koostööd. Põhiosalejad looduskaitsjate poolelt olid BirdLife Intenational, Conservation International ja ÜRO keskkonnaprogrammi maailma looduskaitse seirekeskus UNEP-WCMC ning vaatlejana rahvusvaheline looduskaitseliit IUCN. Ärisektorist olid vahendi loojate seas British Petroleum, Ameerika pank, Cargill, Chevron ja JP Morgan Chase, kes esindavad eri äriharude (investeerijate, põllumajanduse, nafta- ja gaasisektori) huvisid ja vajadusi.

Allikad: BirdLife; Loodusajakiri.ee uudiskiri
Foto: insight-systems.com