Tallinna Elamumajandusamet korraldab teisipäeval, 31. märtsil rahvusvahelise seminari „Energiasäästliku hoone komponendid“ ehitajatele ja arendajatele, kellele jagavad energiasäästualaseid teadmisi rahvusvaheliselt tunnustatud firmade esindajad ja eksperdid Saksamaalt, Austriast ja Eestist.

Seminaril räägitakse energiasäästliku hoone komponentidest: päikesekollektorid, selle tootlikkus, kollektorite sidumine arhitektuuriga ja efektiivsus Eesti tingimustes. Samuti räägitakse energiatõhusate hoonete õhupidavusest, uutest tehnoloogiatest ja materjalidest parima tulemuse saavutamiseks ning nende kasutamise potentsiaalist Eesti kliimas. Lisaks tutvustatakse väikese energiatarbimisega hoone ventilatsioonisüsteemi nõudeid ning räägitakse lähemalt passiivmaja akendest. 

Seminaril tuuakse praktilisi näiteid energiasäästu võimaldavate hoonekomponentide kasutamisest Austrias ja Saksamaal ning sellega saavutatud kokkuhoiust.

Seminar toimub Tallink Spa Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a algusega kell 9.30. Ürituse töökeeleks on inglise keel ning osavõtt tasuta.

Seminaride sarja korraldab Tallinna Elamumajandusamet Euroopa Liidu projekti REBECEE (Renewable Energy and Building Exhibitions in Citys of the Enlarged Europe, eesti keeles Taastuvenergia- ja ehitusmessid laienenud Euroopa linnades) raames, mille eesmärk on propageerida taastuvenergia kasutamist hoonete kütte- ja jahutussüsteemides ning energiasäästlikke lahendusi ehituses.

Lisainformatsioon:
Kadri Kallas - Tallinna Elamumajandusameti projektijuht
Tel: 640 4502, 52 81 234
E-post: Kadri.Kallas@tallinnlv.ee