Möödunud aasta novembris tegevust alustanud Võrumaa uusmaakate klubi otsustas projekti  lõppedes jätkata iseseisvalt. Nelja kohtumise jooksul võttis klubi kohtumistest osa  49 võru-, põlva- ja valgamaalast. 

Siiani on kohtumised toimunud Võro Instituudis, Võluvõrus, Sänna kultuurimõisas ja Urvaste seltsimajas. Lisaks võõrustajatele on tuttavaks saadud Stedingu maja, Võrumaa Arenguagentuuri,  „Maale elama“ liikumise ja Kodukant Võrumaa tegemistega. Klubiõhtute kandvaks osaks on olnud omavahelised vestlused ja kogemuste vahetus.

Viimasel kohtumisel Urvastes tehti järgmise kolme kohtumise plaan, mis viiakse ellu uusmaakate ühisel panustamisel.  Klubi jääb endiselt avatuks kõigile piirkonna uuselanikele ehk siis igale järgnevale kohtumisele oodatakse uusi osalejaid. Eesmärgiks jääb pakkuda toetavat sotsiaalset võrgustikku ning  tutvuda erinevate paikadega ja põnevaid tegevusi pakkuvate organisatsioonidega.

Uusmaakate klubide projekti viisid ellu Kodukant Võrumaa koostöös Võrumaa Arenguagentuuri ning „Maale elama“ liikumisega. Algatuse eesmärgiks oli aidata piirkonna uutel elanikel paremini sisse elada ning saada osa Võrumaa vabaühenduste poolt pakutavast.  Projekti  toetas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.