Üleminekulinnad (Transition Towns) on rohujuuretasandi võrgustik kogukondadest, mis töötavad paindlikkuse ülesehitamise nimel reaktsioonina naftatipule, kliimamuutustele ja majanduslikule ebastabiilsusele. Üleminekulinnad on keskkonnaalaste ja sotsiaalsete liikumiste bränd, mis on loodud (osaliselt) permakultuuri põhimõtete kohaselt.

2007. aastal Ühendkuningriigis loodud heategevusliku organisatsiooni Üleminekuvõrgustiku (Transition Network) rolliks on inspireerida, hoogustada, ühendada ja koolitada kogukondi iseorganiseerumisel üleminekumudeli ümber, luues algatusi, mis ehitavad üles paindlikkust ja vähendavad CO2 heitmeid. Lõppeesmärgiks on terve inimkultuuri loomine, mis täidab meie vajadused kogukonna, elatise ning lõbu järele.