Kuigi Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnul ei takista kohalike elanike vastuseis Uue tänava puude mahavõtmist, peatas kohus raieloa kehtivuse kuuks ajaks.

Viljandi linnakodanike esitatud kaebuse eesmärk oli raieks loa andvate ehituslubade ja raieloa tühistamine. Et põhivaidluse pidamisel kohtus mõtet oleks ja selle ajal Uuel tänaval puid tegelikkuses maha ei võetaks, taotles linnakodanikke esindav jurist ka seda, et kohus peataks raieloa kehtivuse.

Reede pärastlõunal rahuldaski kohus taotluse ning keelas kuni 12. septembrini Uue tänava äärsete puude raie.

Halduskohtu määrust on linnal võimalik ringkonnakohtus vaidlustada kuni 30. augustini.

Linnavalitsuse dokumentide põhjal koostatud kohtuhagi sedastab, et raieluba on vastuolus Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi on Uue tänava äärne puistu puiestee, mille likvideerimine ei ole lubatud.