Täna, 28. septembril osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Brüsselis konverentsil „Biotehnoloogiad põllumajanduses – rajades teed vastutustundliku innovatsioonini“. Oma avakõnes rõhutas minister innovaatiliste lahenduste vajalikkust ning kutsus üles avatud ja aktiivsele arutelule, kuidas biotehnoloogiate tõhusam kasutamine põllumajandus- ja toidusektoris oleks kasulik kogu ühiskonnale.

  • Maamajandus
  • 28. september 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Maaeluminister Tamme sõnul vajab ühiskond teaduspõhiseid lahendusi, kuidas toota piisavas koguses kvaliteetset toitu ja biomassi, kohaneda samaaegselt kliimamuutustega ning vähendada keskkonnamõjusid ja vältida uute põllumaade kasutuselevõttu looduslike alade arvelt.

„Näiteks võimaldaksid uued aretustehnikad sordiaretuses parandada taimede haiguskindlust, stressitaluvust või toitainete sisaldust, seeläbi vähendaksime keskkonnakoormust, tõhustaksime ressursikasutust ning parandaksime toidu ja biomassiga varustatust,“ sõnas Tamm.

„Kõik sektori esindajad on oodatud läbi mõtlema ja selgelt väljendama oma seisukohti, kuidas peaksime suunama biotehnoloogiate kasutamist põllumajandus- ja toidusektoris, samal ajal kindlustades nii tervise- kui keskkonnaohutuse kõrge taseme,“ võttis maaeluminister oma kõne kokku.

Viimase aja teaduse kiire arengu mõjul on arendatud mitmeid uusi aretustehnoloogiaid, mis võimaldavad muuta organismide geneetilist materjali. Nende uute tehnoloogiate kasutamine võimaldab sordi- ja tõuaretuses saavutada soovitud tulemusi kiiremini ja täpsemini kui  traditsiooniliste meetoditega, seega on suur huvi nende arendamise ja kasutamise vastu.  Samas pole selge, milline õigusraamistik kõnealuseid uusi tehnoloogiad reguleerib.

Konverentsi võtmeteemad on uute aretusmeetodite kasutamine põllumajanduses ning nendest tulenevalt riskihindamise nõuete rakendamine ja teaduse arendamine.

Eesmärk on leida ühine lähenemine uute aretusmeetodite ja nende abil aretatud toodete käsitlemiseks Euroopa Liidus ning kaasaegsete biotehnoloogiate ohutu kasutamise tagamine lähitulevikus. Konverentsi algataja on Euroopa Komisjon.