Kolme nädala jooksul saab Valgas ja Valkas ära anda naaberriigi panditaarat. Pilootprojektiga katsetatakse, millised takistused võivad tekkida Eesti ja Läti ühise pandipakendisüsteemi loomisel.

  • Jäätmed
  • 17. jaanuar 2023
  • Foto: Valga kesklinn. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Nii Läti kui ka Eesti pandimärgiga taarat saab ära anda Valga Selveri ja Valka SuperAlko kauplustes 8.–29. jaanuarini. Mõlema riigi panditaara eest saab tagastamisel kümme senti pakendi kohta. Kahe riigi ühise katsetusega vaadeldakse, kui palju liigub pandipakendeid üle piiri.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on Valga-Valka katsetus vaid esimene väike samm piiriüleste pandisüsteemide loomisel. „Nii nagu liiguvad inimesed üha vabamalt Euroopa Liidus ringi, sõidavad nendega kaasa ka pakendid. Jäätmed ei tunne piire! Seetõttu peame üha enam ühiselt pingutama, et luua võimalused inimestega kaasa reisivate pakendite ringlussevõtuks,“ ütles Kallas.

Projektijuhi Laurina Šinkejeva sõnul on kahe riigi ühise panditagastamise võimaluse loomine alles idee ning selle väljatöötamine algusjärgus.

„Pikk tee on veel minna, et ühine süsteem päriselt tööle rakenduks. Meie pandiraha süsteem on edukalt toiminud juba 2005. aastast ning see on hea viis ühekordset pakendit kvaliteetselt koguda ja uuesti ringlusse võtta. Paljud riigid liiguvad meie eeskujul ning tulevikus näeme pandipakendite süsteeme ka teistes Euroopa riikides. Saavad need ühtseks süsteemiks ja millisel moel, on täna veel vara öelda,“ ütles Šinkejeva.

Lisaks viidi möödunud aasta suvel läbi küsitlus, et hinnata Eesti inimeste valmisolekut ühiseks pandipakendisüsteemiks. Selle järgi toetab riikidevahelise tagastussüsteemi loomist 84% elanikest, sealjuures peab 52% vajalikuks sellise süsteemi loomist Euroopa Liidu tasandil. Vastanutest on 61% viinud juba praegu välismaalt soetatud pandimärgiga pakendid Eestis tagasi ning 17% inimestest on püüdnud Eesti märgiga taarat tagastada välisriigi kogumispunktis.

Projekti „Pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele“ ehk PACKGDEPO rahastatakse Interreg Eesti-Läti 2014–2020 programmist ning selle eestvedajateks on Eesti keskkonnaministeerium ja Läti keskkonnakaitse- ja regionaalse arengu ministeerium.