Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER tegevusgruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harjumaa Aasta Tegijad. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või tegudega, mis vajavad äramärkimist. Valitakse välja Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikuühendus, Aasta Tegu, Aasta Toetaja ja Aasta Sädeinimene.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Vello Jõgisoo sõnul saab kohalik omavalitsus olla jätkusuutlik ainult siis, kui tema territooriumil on ettevõtlikud inimesed ja töökohti pakkuvad ettevõtted, kes on huvitatud oma elukeskkonna arendamisest.

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik Harjumaa inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just see isik või organisatsioon on väärt olema Harjumaa aasta parim.

Konkursi võitja selgitab tehtud ettepanekute põhjal komisjon, kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organisatsioonid. Konkurss kestab 1. novembrist kuni 30 novembrini. Aasta parimate autasustamine toimub 30.detsembril 2013.a. Harjumaa ballil Estonia teatris. 

2012.a. aasta ettevõte oli AS Harju Elekter, kodanikuühendus MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME, sädeinimene Jüri koguduse vaimulik Tanel Ots, aasta tegu „sajandi 100 võttepaika“, aasta toetaja oli Rae Vallavalitsus.

Kandidaate saad esitada siin.


Kes saavad kandideerida?

Aasta Ettevõtja - kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on sellel ja eelmisel aastal kaasa aidanud oma piirkonna ja/või maakonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks, kas ettevõtja tegevuses kajastub innovaatilisus, milline on ettevõtja ekspordimaht ja -võimekus, kas ettevõtja on osalenud kohalikes investeeringuprojektides, tegelenud keskkonna- ja energiasäästlikkusega, arendanud koostööd kogukonnaga.

Aasta Kodanikeühendus - sellise tunnustuse saab seltsing või MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, olnud kogukonnale tugevaks toeks. Tunnustatakse ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea mainega piirkonna ja/või maakonna elanike seas.

Aasta Toetaja - selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või omavalitsust, kes on läbi selle ja eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele ja/või maakondlikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii rahalist kui mitterahalist panust (asjade või ka ulatusliku vabatahtliku tegevuse näol).

Aasta Tegu - see tiitel omistatakse ettevõtmisele, mis on sellel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui ka midagi muud, mis on heaks eeskujuks nii Harjumaale kui ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene - selle tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste aastate jooksul. Oluline on ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.