OÜ Avoterm avas Viljandimaal, Viiratsi vallas, Vana-Võidus Eesti ühe kaasaegseima väikekatlamaja, mis pärast renoveerimist võimaldab langetada piirkonna soojuse hinda kuni 30%.

OÜ Avotermi juhatuse liikme Mati Sarapi sõnul on senine Vana-Võidu võrgupiirkonnas kehtiv soojuse piirhind 86,57 eurot/MWh, mis katlamaja rekonstrueerimise tulemusena võib langeda 63 eurole, kui kõik endised tarbijad jätkavad oma hoonete kütmist samast soojusvõrgust. Vana-Võidu katlamaja soojusenergia kadu trassides vähenes pärast soojustrasside peatorustiku väljavahetamist rohkem kui kaks korda – 860 MWh-lt aastas 411 MWh-le.

“Vana-Võidu katlamaja on projekteeritud ja ehitatud kasutades parimat võimalikku tehnoloogiat ja võime julgelt väita, et tegemist on Eesti kõige modernsema väikekatlamajaga,” ütles Sarap.

Kogu Vana-Võidu katlamaja soojustootmise protsess on Sarapi sõnul üksikasjaliselt läbi mõeldud alates kütuse ladustamisest kuni soojusenergia võrku edastamiseni. Tootmine on mõeldud toimimiseks ilma füüsilise sekkumiseta: seadmed on varustatud kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi ning videovalvega, mis muuhulgas kuvab nii põlemisprotsessi katlakoldes kui hakkepuidu koguseid kütuselaos. “Katelde operaatoritel tuleb üksnes hoolt kanda vajalike hooldustööde teostamise eest,” lisas Sarap.

2012-2013 aastatel rekonstrueeris OÜ Avoterm Vana-Võidu katlamaja ja soojustrassid, mille käigus vahetati välja Vana-Võidu soojustrasside peatorustikud ning ehitati välja uus täisautomatiseeritud 

hakkepuidukatlamaja. Hakkepuidu katla võimsus on 1,5 MW ja vedelkütusekatla võimsus 2,3 MW.

Katlamaja ja soojustrasside rekonstrueerimine sai võimalikuks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, mis rahastas nimetatud töid 50% ulatuses. OÜ Avoterm paigaldas 100% oma ressursside eest Vana-Võidu katlamaja vedelkütusel toimiva reservkatla, mis tagab soojusenergiaga varustamise ka hakkepuidu katla võimaliku seiskumise puhul. Katlamaja ehitus- ja renoveerimistööd lõppesid tänavu mai lõpus. Täiendavalt investeeris Avoterm katlamaja videojälgimissüsteemi ja viimistlusse.

OÜ Avoterm on 1997. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevuseks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Avoterm haldab 30 katlamaja üle Eesti. Ettevõte annab tööd 22 inimesele.