Maailmas elab palju erinevaid inimesi. Mõned on kasvult suuremad, mõned väiksemad. Osad armastavad magustatud kurki, teised  soolaheeringat, kuid umbes iga kümnes meist eelistab igapäevases elus kahvlit, pliiatsit või mobiiltelefoni hoida vasakus käes.

Kes on vasakukäelised?

Vasakukäeliseks nimetatakse inimest, kes eelistab kasutada vasakut kehapoolt toimingutes, mis vajavad jõudu, koordinatsiooni ja täpsust. Nende sooritused on vasaku kätt kasutades edukamad kui parema käega tegutsemisel.

Vasaku kehapoole eelistamist on täheldatud ka loomariigi esindajate seas. Näiteks arvatakse, et kassid on võrdselt vasaku- või paremakäpalised. Täpselt andmeid selle kohta puuduvad, kuna teadaolevalt pole ükski kass õppinud kirjutama, lusikaga sööma ja neid kõiki muid tegevusi tegema. Vasakukäelised inimesed jagunevad ühtlaselt kogu maailma rahvastiku populatsioonis.

Vasakukäelisus ei ole füüsiline puue, vaid isikuline omapära. Sisuliselt ei ole tegemist pelgalt vasaku käe kasutamisega, vaid ikka terve kehapoole eelistamisega - vasakukäeline lööb palli vasaku jalaga, müksatab lahti vajuvat ust vasaku puusaga jne. Kuid kuna käeline eelistus paistab vaatlejale enam silma, siis räägitakse just vasakukäelisusest, mõtlemata siinkohal tervele kehale.

Vasakukäelisus saab alguse ajupoolkerade funktsioonide kujunemisel. Üldiselt on vasakukäelisus pärilik, natukene rohkem on see levinum poiste kui tüdrukute seas. Mõlema paremakäelise vanema puhul on vasakukäelise lapse saamine kolm korda tõenäolisem, kui mõlema vasakukäelise vanema korral.

Vasakukäelisus on enamasti kaasa sündinud, kuid see võib välja kujuneda ka sünnitrauma või elu jooksul saadud vigastuse tagajärjel - näiteks parema ajupoolkera kahjustuse või pikaajalist ravi nõudva käevigastuste korral.

On vasakukäelised teistest erinevad?

Paremakäelistel inimestel on juhtivaks aju poolkeraks vasak, vasakukäelistel parem ajupool. Kummalegi ajupoolele omistatakse kindlaid funktsioone - parem poolekera vastutab mõtlemise, loogika, empaatia, rütmitunnetuse eest, vasak tegeleb motoorika ja koordinatsiooniga.

Vasakukäelised omandavad paremini abstraktseid mõisteid, võõrkeeli, nad on edukamad kolmemõõtmelist mõtlemist nõudvatel erialadel, nagu infotehnoloogia, arhitektuur või skulptuur. Edukus on kergem tulema loomingulistel erialadel - kunstis, kultuuris, muusikas. Kuid tavaline kõne areneb vasakukäelistel lastel veidi hiljem kui paremakäelistel.

Paljud inimesed on ambidekstrid ehk siis mõlemakäelised. Sel juhul on pigem tegemist ümberõpitud vasakukäelisusega. Pole olemas inimest, kes teeks kõike ainult vasaku käega. Muidu vasakukäelised inimesed võivad teha mõningaid toiminguid parema käega. Siinkohal on tegemist keskkonnaga kohanemisega - lihtsam on tegevusi õppida sooritama nii, nagu teeb enamus. Või nõuab parema käe kasutamist ohutustehnika nõuete täitmine.

Pole kuulda olnud juhtumitest, kus paremakäelisi lapsi oleks ümber sunnitud õppima vasakukäeliseks. Küll aga sunnitakse veel tänapäevalgi mõnel pool vasakukäelisi lapsi kirjutama parema käega.

Nõukogude perioodil kasutati koolides sulepäid - vasakukäelise kirjutaja käsi kippus kirjutades liikuma üle kuivamata tindi ning määrima vihiku ja käed. Tänapäevased kirjutusvahendid selliseid probleeme valdavalt ei põhjusta. Mitte kuidagi ei ole õigustatud vasakukäeliste parema käega kirjutama sundimine.

Vasakukäelisus on sama vana kui inimkond

Ajaloost on teada, et vasakukäelistel lastel seoti vasak käsi selja taha, rakendati peksukaristusi, sunniti tekste mõttetult ümber kirjutama. See ei mõjunud laste arengule soodustavalt ja tekitas protesti.

Vasakukäeliste ahistamine pärineb ajalooliselt religioonist. Paremat kätt loeti nn "jumala käeks", kuna sellega õnnistati ja löödi risti ette. Vasakut kätt ja kehapoolt seostati kuradiga.

Praeguseni elavad keeles edasi väljendid "kurakäsi", "keera kurakätt", soovitatakse võtta lusikas ikka "õigesse" kätte. Arvamus mingite töövahendite hoidmiseks sobivast käest on visa kaduma.

See elab edasi ka tänapäeva moslemi uskumustes, moslemid võtavad toitu ainult parema käega ja solvanguks loetakse, kui kedagi lüüakse vasaku käega. Pahem käsi on ette nähtud tagumiku pühkimiseks ja teisteks ebaväärikateks töödeks.

Vasakukäelisust taunib sõjavägi auandmise ja rivis marssimise korral, kuigi näiteks käsitsivõitluses on vastasele antav vasakult lähtuv rünnak eeliseks. Laskurite tarbeks seadistatakse relvad vasaku käe jaoks ringi. Vasakukäelised kitarristid panevad keeled kitarrile vastupidises järjestuses. Kuid muude vahendite kasutamise peab vasakukäeline aga selgeks õppima paremakäelistega võrdselt.

Vasakukäelisus ei sega tööd

Enamuse igapäevaelu vahendite kasutamine on lihtne: söögiriista võtad  vasakusse kätte, arvutihiirt saab seadistada vasakpoolseks, kõige unikaalsem tööriist ehk kirves käelisi eelistusi ei oma. Vasakukäelistele mõeldud kaupade poodides on enim müüdud tööriistaks käärid.

Vasakukäeliste poolt õpitakse enamasti mõningaid tavalisi esemeid kasutama parema käega. Sellepärast on vasakukäeliste seas tööõnnetused kergemad tulema. See ei tähenda, et vasakukäelised oleks kohmakamad.

Vasakukäelisusel on mõningate füüsiliste tegevuste sooritamisel mitmeid eelistusi. Näiteks vasakukäelised poksijad, vehklejad ja igasuguste võitluskunstide harrastajad on eelistatumas seisundis, kuna nende vasak kehapool on kiirem ja tugevam. Kõige enam on käelisust arvestatud golfimängijate puhul, vasakukäeliste jaoks on ammusest ajast olemas vasaku käe kepid ja ka vasakukäelistele mõeldud golfi-  ja laskespordiklubid .

Suhtumine vasaku poole eelistamisse on tekitanud humoorika pseudoprobleemi - nimelt on leidnud mõned inimesed, et nemad vasakukäelistena ei taha õlut juua paremakäelistele mõeldud klaasist.

Siiski reaalse elu juurde jäädes häirib vasakukäelisi tavaelus rohkem igapäevatarbevahendite nagu fotoaparaatide nuppude, sangade jms asetus. Tavapäraselt avanevad ka majade uksed paremakäelise avaja mugavust arvestades. See siiski ei saa olla põhjuseks arvamusele, et vasakukäeliste eluiga on paremakäelistest 9 aastat lühem, agu räägib legend.

Internetipoodidest on võimalik tellida vasakukäelistele mõeldud lihtsamaid kaupu nagu käärid või pastakad. Siiski näiteks vasakukäelistele mõeldud mootorsaage või ketaslõikurit ei pakuta, kuigi nende kasutamisel eksimine põhjustab enam tõsisemaid vigastusi.

Kuidas tuvastada vasakukäelisust?

Internetis pakutavad kuulsate vasakukäeliste loetelud pole sajaprotsendiliselt õiged. Näiteks Aleksander Suure vasakukäelisus on tõestamata. Ajalooliste isikute käelist eelistust saab kinnitada, kui isikust on säilinud tema poolt allkirjastatud dokument.

Vasakukäeline vajutab kirjutades paberile teisele poole suunatud rõhuga. Ajaloolisi dokumente uurides on leitud jälgi nii vasakukäelistest kirjutajatest kui ka ümberõpetatud vasakukäelistest.

Vasakukäeliste koondumist teatavatele erialadele esineb küll spordis, kuid puhtalt vasakukäeliste ameteid pole olemas. Samuti ei mõju kehapoole eelistus poliitiliste vaadete kujunemise osas.

Paradoksaalsel kombel on hämmastavalt paljud Ameerika presidendid vasakukäelised. Naljaga pooleks leiavad ameeriklased, et vasak käsi on presidendi käsi.

Vasakukäelisus avab võimalusi suhtluseks

Kui seltskonnas avastatakse, et keegi on vasakukäeline, siis annab see heasoovlikku jutuainet tükiks ajaks. Kõik meist ju tunnevad kedagi vasakukäelist ja see hoiab vestlust ülal.

Vasakukäeliste päeva tähistatakse 13. augustil, see traditsioon sai alguse 1976. aastal. Päevale pühendatud koduleheküljelt leiab põhjaliku selgituse vasakukäelisusest.

Facebookis on vasakukäelistele olemas oma eestikeelne grupp, millel on pisut üle 300 liikme. Tihedat suhtlust selles grupis ei toimu, küll peetakse silma peal meedias ilmunud lugudel ja tähistatakse vasakukäeliste päeva.

Eestikeelset infot vasakukäeliste liikumise kohta pole eriti palju, mis näitab, et kehapoole eelistusi ei peeta meil eriliseks probleemiks. Ka lääne allikatega tutvudes jääb mulje, et vasakukäeliste koondumine klubidesse on pigem võimalus huvitavaks suhtlemiseks, kui vajadus lahendada probleeme.

 Soovitused vasakukäelistele kooliõpilastele:

Vasakukäelised lapsed peavad valima koolis, töölaua taga või söögilaua taga endale sellise koha, mis lubab neil istuda mõnest paremakäelisest lapsest vasakul pool, laua otsas või teise vasakukäelise kõrval, nii et kaks naabrit ei hakka teineteist takistama.

Võimaluse korral peab valgus langema töölauale paremalt või eest.

Kirjutades peavad käed laual olema nii, et parema käe küünarnukk on veidi üle laua serva. Parem käsi hoiab vihikut. Vasak käsi peab saama vabalt liikuda mööda joont üles ja alla.

Võimalusel tasub kirjutamiseks valida kiirestikuivava tindiga tindipliiats või pastakas, et kirjutades käsi ei määrduks ega kirjutatud sõnu laiali ei ajaks.

Vasakukäelistel on kalduvuseks alustada tähtede kirjutamist nii-öelda tagumisest otsast, see aga sunnib neid katkestama kirjutamist sagedamini kui see tegelikult vajalik oleks ja muutma sulepea liikumise suunda. Seetõttu on soovitatav järgida üksikute tähtede õppimisel tavapäraseid (paremakäeliste) liigutusi. Kui lastel on juba välja arenenud teistsugused tähtede kirjutamise viisid, mida nad kasutavad automaatselt, siis sageli ei ole enam võimalik olukorda muuta.