„Põllumehe peamine tegevus on küll toidu tootmine, kuid samal ajal ei tohi me unustada keskkonnaeesmärke – on selge, et põllumajandus mõjutab keskkonda ja sealhulgas ka vee kvaliteeti,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder täna Tallinnas toimuva veefoorumi avakõnes.

„Vesi ei tunne riigipiire ja seetõttu on veekogude hea seisund meie ühine vastutus ja me kõik peame selle eest hea seisma,“ rõhutas minister vajadust Euroopa Liidu ühise veepoliitika järele. „Ka sisemaal mõjutab igaühe tegevus meie kodumere seisundit. Et meie lapsed saaksid samuti meres, järves või jões supelda, et me ei peaks puhta vee eest maksma kallimat hinda kui piima eest. Vesi ei ole põllumehe oma rohkem kui arsti, õpetaja või inseneri oma.“

Põllumajandusministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse koostöös korraldatud  veefoorumi eesmärk ongi arutleda veekaitse ja põllumajanduse teemadel. Tähelepanu all on põllumajanduse mõju pinnaveele, Läänemerele ja siseveekogudele, põhja- ja joogivee olukord, maaparandus, põllumuldade seire, samuti keskkonda säästvate piirangute mõju põllumajandusele.

Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv juhivad arutelu teemal „Põllumajandus- ja veepoliitika Euroopa Liidus“. Ettekannetega astuvad üles eksperdid ja teadlased Eestist, Soomest ja Rootsist.