Viimsi keskendub „Teeme Ära!“ talgutel Prangli, Naissaare ja Keri saare puhastamisele. Talgutel osalemise vastu on suur huvi: kõik saarte talgugrupid said täis esimese registreerimispäevaga.

„Viimsi valla saared on Tallinna piirkonna kõige olulisemad looduslikud atraktsioonid,“ ütles Viimsi abivallavanem Endel Lepik. „Kahjuks on neile peamistele turismiobjektidest saartele – Keri, Prangli ja Naissaar – mingist ajast, kui nõukogude võim käsitles saari pigem piirivalvepostide kui looduslike objektidena, jäänud hulk reostust ning kõikvõimalikku prahti. Seepärast keskendume selle aasta talgutel rohkem just saartele.“

„Tahame inimestele näidata, kui kaunis on Põhja-Eesti loodus ja eriti Põhja-Eesti saared. Eestis on 1530 saart, aga enamikul  nendest pole võimalik käia.  Viimsi valla territooriumil olevad saared on selles kontekstis väga erilised. Pakume kõikidele huvilistele võimalust tulla pärast talguid Viimsi saartele puhkama, uudistama saarte loodust ning väärtusi ja neisse austusega suhtuma. Ettevalmistus turismihooajaks juba käib, ootame suveks saartele palju uusi turiste,“ rääkis Endel Lepik.

 „Viimsis on alati kevadet tähistatud ühistööga. Seda nii Eesti vabariigi ajal kui enne seda,“ sõnas Viimsi Vallavalitsuse arendusameti juhataja Enno Selirand. „Elades looduskaunis kohas, sügelevad käed lumesulamise rämpsu ära korjama ja ilusat kevadet ootama  iseenesest.  Peame loomulikus meil levinud hoiakut, et koos naabritega koristatakse ka oma õuest kaugemad paigad ilma suurema kära ja reklaamita. Küla elab oma normaalset elu. Samas meeldib viimsilastele ka ühises aktsioonis osalemine.“

Naissaarel on ajaloo kolmanda arvukusega töö tegemise aktsioon. Esimene oli Peeter I aegsed rannakaitse patareide ehitus ja teine massiehitus oli nõukogude armee sõjaväelinnaku ehitus, nüüd on paarsada kätepaari tulemas Naissaart ilusamaks ja puhtamaks tegema.

"Teeme ära!“ 2010 talgute raames on registreeritud: 

Naissaare seitsme erineva objekti talgud - 159 kohta, kohad on täis. Kokku suundub saarele 200 inimest.

Viimsi Vald ja RMK korraldavad tasuta laevatranspordi ja talguliste toitlustamise, koostöös kohapealsete ettevõtjatega saarel vajaliku transpordi.

Aktsioon: „Naissaare talgud videosse“ Selle jaoks on end registreerinud 7 inimest.

Prangli saare puhastamine - 50 kohta, kohad täis.

Keri saare korrastamine - 20 kohta, kohad täis.

Randvere küla ja Tädu õpperaja korrastamine - 50 kohta, vabad kohad.

Viimsi Jaakobi kiriku ümbruse koristamine - 25 kohta, vabad kohad.

Lisaks ülalpool ametlikult registreeritud talgutele toimuvad 1. mail järgmised omaalgatuslikud heakorratalgud:

  • Kelvingi küla mereääre koristamine
  • Metsakasti küla kergliiklusteede ja kraavide koristamine
  • Tammneeme rannaääre ja tee ja metsäärsete kraavide koristamine  
  • Miiduranna mereääre ja ajaloomälestiste (Peeter Suure Rannakaitsepatareid) koristamine
  • Lubja küla teede äärte ja kraavide koristamine
  • Püünsi küla traditsiooniline koristustalgute päev ja spordipäev
  • Viimsi Kooli õpetajate traditsiooniline Rohuneeme kalmistu koristamine