Möödunud kolmapäeval oli Oja koolis avatud uste päev. Muuhulgas sai kool uued kasvandikud. Need on küll väikesed, kuid tublid – aplad kõduussid. Ussikesed aitavad õppeasutusel saada zero waste kooliks.


Kevadest sügiseni korraldas Teeme Ära SA üle Eesti kompostikoolitusi ja avas veebilehe kompostiljon.ee. Koolitustel osalejate vahel loositi oktoobris välja komposter. Loosiõnn naeratas Piret Anierile Viljandist.

Anieri sõnul on tema kodus juba biolaguneva kraami kogumise viis sisse seatud, mistõttu annetas ta kompostri sügisel avatud Oja koolile. Kuna kooli ruume kasutavad peale koolilaste veel mittetulundusühingud ja muud huvilised, siis on komposter hea ideoloogia levitamise vahend. Kompostris tegutsevate ussikestega on mõningal määral tööd ja hoolt. Sellepärast on need justkui uus õpilasrühm, kelle käekäigu eest tuleb järjepidevalt hea seista.

Avatud uste päeval said külalised kaasa lüüa kompostri kokkupanekul ja toita kompostiussikesi suupistelaua ülejääkidega. Elevust tekitas kompostri kerge käsitsus ja kompaktsus. Mitmed külalised avaldasid soovi osaleda kevadistel kompostimise koolitustel.

Piret Anier ja ussid

Teeme Ära SA partnerite ja halduse juht Eva Truuverk tunnustas Viljandile osaks saanud loosivõidu käekäiku. „Olin ise loosimisel ja see oli igati aus. Et komposter jääb õppevahendiks ehk avalikuks kasutuseks, on seda suurem rõõm! Saatuse sõrm osutas õigesse kohta!” ütles Truuverk.

Zero waste - ehk jäätmeteta elu printsiip näeb ette elukorraldust, kus jäätmeid ei teki või kasutatakse ära teiste tekitatud jäätmeid. Laias laastus ei ole kõik meist üle jääv mitte jääde, mida peaks ära viskama ja prügimäele ladustama, vaid kõrvalsaadus, mis on taaskäideldav või ümbertöödeldav. Kasutu mööbli saab taaskasutada, õunasüdamed ja kartulikoored saab muuta kompostiks. Täiesti kasutut ja prügilasse minevat kraami on aina vähem. Ussikomposter välistab biolaguneva materjali prüglasse mineku, tekkiva mullaga väetatakse toataimi ja õuehaljastust. 

Oja kool püüdleb keskkonnasõbarlikkuse ja teistele eeskujuks olemise poole. Kõduussidega komposter on suur samm eesmärgi saavutamisel. Komposter on ka tulevaste kompostikoolituste õppevahend.

Järgmisel aastal alustab Oja kool Viljandi koolide ülest keskkonnateadlikkuse projekti, kus osalised saavad mentorkoolitusi ja õppematerjale säästva arengu hariduse edendamiseks. Projekti tulemusel valmivad keskkonnajuhtimiskavad ja jäätmete ja energiakasutuse vähendamise praktilised lahendused.