Eesti suurim põlevkivi töötleja VKG on otsustanud hakata uurima fosforiidi kasutamise võimalikkust Eestis. Uuringutega on plaanis võimaluse korral alustada tänavu sügisest ning töö kestvuseks prognoositakse mitu aastat, teatab VKG Grupp.

“Tänase seisuga on meie teadmised sel teemal ebapiisavad ja pinnapealsed ning põhinevad osalisel ning mõneti aegunud informatsioonil," ütles VKG arendusjuht ja juhatuse liige Jaanus Purga ning lisas, et kuna maavarade kaevandamine ja keemiatööstus on firma põhitegevus, siis peatakse mõistlikuks ennast selles valdkonnas harida.


"Teame kõik, et Eesti ajalooline kogemus seostab fosforiidiga pigem negatiivseid emotsioone, kuid aeg on edasi läinud," ütles Purga.

"Me võiksime olla tänapäevasel tasemel kursis Eesti maavarade seisuga ning nende kasutamisvõimalustega nii, et läbi maksimaalse lisandväärtuse loomise saab kasu riik ja kohalik kogukond ning et keskkonnamõju on minimaalne,” lisas ta

Purga sõnul on fosforiidi kasutuspotentsiaali uuringute eesmärk hinnata olemasolevate varude mahtu, nende kvaliteeti, kättesaadavust ning keskkonnasäästliku kasutuselevõtu võimalikkust tänapäevaste tehnoloogiate rakendamisel.

Uuringutesse on kavas kaasata spetsialiste ja teadlasi eelkõige Eestist, aga ka mujalt maailmast. Uuringute käigus tehakse tihedat koostööd fosforiidimaardlate asupaikade kohalike omavalitsuste ja kõigi huvigruppidega, lubas VKG Grupp.