Valmis on saanud värske eestikeelne roheteemade kursus, mida on võimalik iseseisvalt läbida ja mille läbijad saavad värskeid teadmisi tõendava tunnistuse. Koolitus käsitleb viit säästva arenguga seotud teemat: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlikud toidusüsteemid, jätkusuutlik veemajandus ja sotsiaalsed oskused.

Koolitus on osa projektist YENESIS (üle-euroopaline noorte tööhõivevõrgustik jätkusuutliku energiamajanduse arendamiseks saartel), mille eesmärk on aidata tööturule 19-29-aastaseid saartel ja äärealadel elavaid noori, kes parasjagu ei õpi ega tööta (NEET noored). Kuna Euroopa Liidu ja Eesti rohepöördega kasvab oluliselt nõudlus keskkonnateemasid terviklikult mõistvate ekspertidele järele, siis püüabki projekt suunata mittetöötavaid ja -õppivaid noori jätkusuutlikkusega seotud valdkondadesse, et selle kaudu saarte elu edendada.

Tööandjad ootavad noortelt sageli juba esimesele töökohale kandideerides põhjalikku kogemuste pagasit – saartel ja riigi äärealadel elavad noored peavad aga ülikooli minema kaugele, praktikakohtade valik on neil väiksem või olematu ja seega on keerulisem tööturul jalga ukse vahele saada. Kuna tööle kandideerimisel aitavad kaasa kõiksugu kogemused, koolitused ja vabatahtlik töö, annab projekt YENESIS 2.0 noortele võimaluse täiendada end tasuta säästva arengu teemadel, mille järele on tööturul üha suurem nõudlus ja mis aitavad tööle kandideerides paremini konkurentsis püsida.

Samas on tasuta koolitus hea võimalus ka juba töötavatel täiskasvanutel oma ekspertiisi laiendada ning õppida juurde tööturul üha kaalukamaks muutuvatel teemadel: rohepööre, keskkond, säästev areng. Koolitus on tasuta avatud kõigile huvilistele.

E-kursuse leiad YENESISe projekti kodulehelt. Seal on eri keeltes valikuvariandid – pange tähele, et eestikeelseid valikuid on kaks. Värskeim eestikeelne kursus on lehekülje lõpus (YENESIS 2.0).

Tunnistuse saamiseks tuleb täita kursus endale sobival põhiteemal ja läbida edukalt sertifitseerimise viktoriin. Kursust on võimalik täita ka kõikidel põhiteemadel.

YENESISe projekti rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra Euroopa Majanduspiirkonna programmi ja Norra tööhõivefondi kaudu. Projekti algataja on Küprose Energiaagentuur ning partnerorganisatsioonid on pärit kaheksast riigist, sealhulgas Eestist.

Loe rohkem YENESISe projekti kohta.