Keskkonnaamet kutsub üldhariduskoole ja lasteaedu osalema 3.–12. septembril toimuvatele maakondlikele infopäevadele, mis tutvustavad Eesti keskkonnahariduslikke võimalusi.

„Infopäevad annavad õpetajatele hea võimaluse saada ülevaade oma maakonnas pakutavatest keskkonnahariduslikest tegevustest algaval õppeaastal. Õpetajad saavad juba infopäevadel registreeruda looduskeskuste õppeprogrammidele. Kuna looduskeskustes pakutav haakub õppekavaga, siis on see suurepärane võimalus rikastada lasteaia või kooli õppetegevust,“ sõnas Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Arvult viiendatele infopäevadele oodatakse lasteaiaõpetajaid, algklasside- ja loodusainete õpetajaid, koolijuhte, õppealajuhatajaid, klassijuhatajaid ja teisi huvilisi. Tutvustatakse võimalusi alanud õppeaastal õpilastega keskkonnahariduslikes programmides osalemiseks, looduskeskuste külastamiseks ning spetsialistide kutsumiseks koolidesse.

Infopäevad toimuvad maakonnakeskustes 3. septembrist kuni 12. septembrini. Osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda e-posti teel vastava maakonna kontaktisiku kaudu. Infopäevade toimumiskohad, -ajad ja kontaktisikud leiab Keskkonnaameti kodulehelt.