Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse ja Junior Achievement (JA) Eesti koostööna toimunud järjekordne uurimistööde konkurss „Innovatsioon Eesti ettevõtluses“ tõi võidu Tallinna Reaalkooli õpilasele Kaur Kirikallile. Töö juhendajaks oli majandusõpetaja Ene Saar.    

Tänavuse konkursi võidutöö, Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilase Kaur Kirikalli uurimus “Innovatsioon Eesti ettevõtluses” selgitas välja, et Eesti ettevõtetele on innovatsioon oluline – seda ka vaatamata asjaolule, et nad pole kursis Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaaniga. Vaatamata plaani teadmatusele tuli töös aga välja, et autori valitud viis ettevõtet - Bytelife, Olerex, K-rauta, Bauhof ja ESTKO – on keskmisest innovaatilisemad. 

Lisaks sellele tegid kõik viis ettevõtet tublisti arendustööd, koolitasid töötajaid ning soovisid olla innovaatilisimad oma valdkonnas. 

“Teema oli atraktiivne, kuna tunnen juba pikemat aega huvi innovatsiooni ja ettevõtluse vastu. Mõtlen ka ise tihti, kuidas saaks luua inimestele lisandväärtust või juba eksiteerivat paremaks muuta ja praegusel ajal lausa juba arendan oma innovaatilist toodet. Just see huvi tegigi kogu selle protsessi nii põnevaks, kuna sain teada palju uut näiteks selle kohta, mida ootab Eesti riik oma ettevõtetelt ja kuidas minu uuritud viis ettevõtet oma tegevustes riigi ootustele vastab. Kindlasti ei valinud ma alustades teemat  selleks, et võistlust võita ja seega oli igasugune positiivne tagasiside väga teretulnud.  Võit tuli siiski üllatusena ning positiivset laengut, mille see võit andis, jätkub kindlasti veel pikemaks ajaks,” rääkis Kaur Kirikall.

Õpilasvõistlusel 3-4 koha vääriliseks hinnatud Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klassi tütarlapse Helen Hüti töö, mis uuris mobiilsideoperaatorite innovaatilisust, selgitas välja 94 sama kooli gümnasisti eelistused. Selgus, et noorte seas on kõige populaarsem teenusepakkuja Elisa, edestades siiski vaid väga väikese vahega Tele2-e. Selgus, et Elisat eelistatakse peamiselt hea hinna tõttu ning samuti on perepaketi tingimused paljudele sobivad. 

Noored armastasid üksteisele saata harilikke tekstiõnumeid ning enamik kasutas ka mobiilset internetti , seda ennekõike 3G võrgus. Töö autor leiab, et mobiilisideoperaatorite innovaatilisuse kohapealt paistab silma EMT – selle näiteks on tema hinnangul 4G võrgu toomine Eestisse. “Töö käigus sain erinevate mobiilsideoperaatorite kohta rohkem teada, samuti uurisin välja, milliseid teenuseid minu koolikaaslased kõige rohkem kasutavad,” rääkis Helen Hütt. 

JA Eesti tegevdirektori ja žürii liikme Epp Vodja sõnul olid parimad tööd huvitavad ja käsitlesid innovatsiooni Eesti ettevõtetes erinevatest aspektidest. 

“On hea meel, et ettevõtlusalastele uurimistööde võistlusele on pannud õla alla ka Swedbaki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus,” ütles Vodja. Teabekeskuse juhi Anne Sägi sõnul oli rõõm näha, et konkursile laekunud tööd olid huvitavad ning uuritav teema oli korralikult läbi töötatud. „Põnev oli lugeda noorte lähenemist sellisele keerukale teemale nagu innovatsioon ja samas oli leitud vaatenurk, mis noori endid puudutab – nagu näiteks mobiilsideoperaatorite teenused või säästlikkus,“ rääkis ta.

Tänavuse konkursi teise koha pälvis Kelli Lukase töö pealkirjaga “Innovaatilised Järvamaa ettevõtted“, juhendaja Elbe Metsatalu.  

Kolmanda ja neljanda koha jagas žürii kahe töö vahel - Helen Hüti töö pealkirjaga “Mobiilsideoperaatorite innovaatilisus”, juhendaja Maarja Noormets ning autor Artur Part tööga “OÜ Yoga – tänane ettevõte, mis loob parema ja säästlikuma homse”, juhendaja Reet Bobõlski.

Uurimistööde võistlust on JA Eesti korraldanud 2001. aastast ja selle auhinnafond oli 450 eurot, mille pani välja Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus.