MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus kutsub kõiki huvilisi 3. ökokogukondade õhtuseminarile, mille fookus on seekord kogukondlikud koolid - Solvik kool Rootsis ja kogukondlikud koolid Eestis. 

Sündmus toimub 12. veebruaril (neljapäev) kell 17:30-20:30 Tallinnas, Vana-Kalamaja 22.

Loovhariduse Ühenduse liige Triin Tarn jagab oma Järna antroposoofilise keskuse, Solviki kogukondliku kooli ning intuitiivpedagoogika kursuste kogemusi. Gaia kooli esindajad - Marit Otsing, Kaja Karu-Espenberg ja Kadri Allikmäe jagavad kogemusi Eestist. Oodata on ka teiste Eestis toimivate kogukonnakoolide osalejaid!

Saame kokku ning jagame oma kogemusi, arusaamu, mõtteid ja unistusi koolist või haridusest üldisemalt. Koos saame luua koolimudeli, mida samm-sammult ellu rakendada. 

Oodatud on kõik kogukondlike koolide huvilised, eestvedajad ning lapsevanemad! Lapsed on samuti teretulnud juhul, kui paljuinimeseline seltskond neile ebamugavusi ei tekita. 

Sündmuse moderaator ja läbiviija on Loovhariduse Ühenduse liige ja “Kohtumiste Ruumi” looja- hoidja Triin Tarn, kes on aastaid elanud ja õppinud Rootsis, Järna antroposoofilises keskuses ning kelle lapsed käisid ka Järna koolis. Triin on Järnas põhjalikult tudeerinud ka intuitiivpedagoogikat ning ka Werbeck-laulu.

KAVA:

17:15: Saabumine

17:30 Järna ökoküla ja sealse Solvik kooli tutvustus (Triin Tarn)

17:40 Gaia kooli ja Mõisamaa kooli tutvustus (Marit, Otsing, Kaja Karu-Espenberg, Kadri Allikmäe)

17:50 Teiste kogukondlike koolide tutvustused

18:00 Küsimused-vastused

18:15 Arutelu teemal:

  • Millist kooli me tahame? 

  • Mida vajavad meie lapsed? 

  • Mida vajavad õpetajad? 

  • Missugune keskkond toetab last? 

  • Mida on vaja, et tekiks õpetaja- lapsevanema- lapse jaoks rahuldust pakkuv koostöine koolikeskkond?

20:30 Sündmuse lõpp

Kohalejõudmine: Maja asub Tallinnas Vana-Kalamaja tänav 22, Niine ja Soo vahelisel lõigul. Majal on tänava pool suur uks, küünal põleb ja silt on ukse peal :)

Registreerumine: Palume end kindlasti eelnevalt registreerida aadressil kristina.pashkevicius@gmail.com

Osalemistasu annetuslik. Kaasa näksimist ja mõnusaid suupisteid.

Triin Tarn endast: Olen “Kohtumiste Ruumi” looja – hoidja ning Werbeck-laulu õpetaja. Hetkel viin läbi kursusi, kus olen Werbeck-laulu meetodi sidunud improvisatsiooni- harjutustega ja erinevate meetoditega, mis aitavad saavutada head enesetunnet, lõdvestunud seisundit ning selgemat arusaamist endast ja ümbritsevast. Tegutsen Loovhariduse Ühenduses, mis tegeleb Eestimaa hariduselu rikastamise ja loovhariduse edendamisega. Imelise juhuse läbi sattusin 8 aastat tagasi Rootsi Intuitiivpedagoogika kursustele (laul, rütm, liikumine, mängud, maalimine, kommunikatsioon ja pedagoogika), mis kestsid kokku 6 a. ning sealt edasi osalesin mentorite kursustel. Paralleelselt õppisin Tallinna Ülikooli magistrantuuris andragoogikat ning täiendasin end kolm aastat psühholoogia valdkonnas.

Solvik kool Järnas (Rootsi): Järnat ja Ytterjärnat võib nimetada kogukonnaks, kuhu on kokku kolinud inimesed üle maalima ja kõiki neid seob antroposoofiline maailmavaade.  Biodünaamiline põllumajandus, meditsiin, pedagoogika, muusika, eurütmia ja arhitektuur on valdkonnad, kus R. Steineri inimeseõpetus igapäevases elus rakendub ja edasi areneb.

Täna on Solvik kool koht, kus puuduvad tunnikell, õpetajate tuba, lukustatud uksed, kandilised kõledad klassiruumid, sirged pingiread, kiirustavad, tõsised ja tõrjuvad täiskasvanud ning rõõmutu pilguga puised õpilased. Solvik on mehhaanilisusest ja bürokraatiast vabastatud kool, mis asub paigas, kus kohtuvad kaljud, põllud, metsad, meri ja inimesed. Õppetöö toimub sama õppekava alusel kui teisteski Rootsi waldorfkoolides ja vastab kooliameti nõudmistele kõikides punktides. Sealjuures on õpetajaskonnast veidi rohkem kui pooled mehed.

Gaia kool on 2014. aastal loodud kogukondlik kool (tegutseb ametliku erakoolina Tallinnas ja Mõisamaal, ökogukonnas "Väike Jalajälg".  on gaia hariduse (www.gaiaeducation.org) põhimõtteid ja riikliku õppekava järgi toimiv kool, mille loomine sai alguse 2011. aastal Eestis toimunud kuuajaliselt ökokülade loomise kursuselt EDE (ecovillage design education).  Kursusel osalenud lapsevanemad soovisid oma lastele edasi anda hariduse, mis lähtuks elu terviklikkusest, loodushoiust ja koostööst. Gaia Kool on kogukonnakool – arengukeskkond lastele, peredele, õpetajatele ja teistele koolikogukonna liikmetele. Koolis pööratakse tähelepanu sellele kuidas teadmisi jagada nii, et iga õpilase anded leiavad väljundi ning nõrgemad oskused saavad toetatud. Lähtutakse põhimõttest, et parim õpe on praktiline elu ning parim õpetaja on oma ala meister. Kuna klassid on väikesed, siis on võimalik luua lastele võimalusi õppida läbi tegutsemise. Lapsed kauplevad laadal, matkavad, aitavad mesilasi pidada, istutavad puid ja voolivad kausse. Ühesõnaga – elavad. Gaia kool tegutseb Tallinnas ja Mõisamaal, ökogukonnas "Väike Jalajälg". Vt lähemalt www.gaiaharidus.ee 

Seminar toimub projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee.