Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi auks asutatud fondi nõukogu nimetas 22. novembril tänavuseks keskkonnateaduste auprofessoriks Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi vanemteaduri Shinya Sugita.

Fond on asutatud Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi 50. juubeli puhul Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia, Rootsi Kuningliku Põllumajanduse ja Metsanduse Akadeemia, Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia ja Rootsi Ettevõtete Konföderatsiooni poolt ning fondi nõukogu juhib kuningas ise.

Igal aastal nimetab fond ühe auprofessori keskkonnateaduste alal, Shinya Sugita on arvult 15. auprofessor. Nimetusega kaasneb võimalus praktiseerida ühe aasta vältel mõnes Rootsi ülikoolis.

Shinya Sugita töötab Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudis paleoökoloogia vanemteadurina. Sugita on välja töötanud õietolmu atmosfäärset ülekannet kirjeldava matemaatilise mudeli, mis võimaldab kvantitatiivselt rekonstrueerida mineviku taimkatet. Tema mudelit on nimetatud ka üheks olulisemaks läbimurdeks paleoökoloogilistes uuringutes, andes olulise panuse taimkatte arengu küsimuste lahendamiseks ning taimkatte arengu ja kliima muutuste vaheliste seoste kirjeldamiseks.

Alates 2009. aastast juhatab Shinya Sugita TLÜ Ökoloogia Instituudis Mobilitase programmi tippteadlase projekti DYLAN-Estonia, mille eesmärkideks on taimkatte kõrge lahutusega rekonstruktsioonid ning mullastiku varieeruvuse seosed taimkatte struktuuri kujunemisele jääaja järgsel ajal Eestis.

Shinya Sugita kohta saab pikemalt lugeda ka Tallinna Ülikooli Uudiskirjale antud intervjuust.