Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad tiimiliige töötas 2023. aastal kolmes Eesti suurimas puurikanalas, mis toodavad kokku 95% Eesti puuris peetavate kanade munadest.

  • Loomakaitse
  • 21. september 2023
  • Foto: Verise peaga kana ilmselt oma elu ei naudi / Nähtamatud loomad

Talitajana töötanud Mirjam Näkk jäädvustas oma tööülesandeid Dava Foods Estonia AS-is (bränd Eggo munad), Eesti Muna OÜ-s (bränd Muna Liisa) ja Linnu Talu OÜ-s (bränd Kollased talumunad) ning filmis ja pildistas, kuidas linnud puurides elavad. Kogutud materjal on šokeeriv ja paljastab esmakordselt Eestis kanade puurispidamise julmuse.

“Mu tööpäevad möödusid pidevalt ebasobivates tingimustes ja kannatavaid kanu nähes - ruumipuuduses, vigastatud, surnuks piinlevatest või juba surnud lindudest. Salvestasin lihtsalt seda, mida nägin,” kommenteeris kogemust Mirjam.

Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Merit Valge: “Otsustasime dokumenteerida Eesti puurikanalate igapäevast reaalsust, et tõsta tarbijate teadlikkust puurikanalate tavapärasest tööpraktikast ja anda võimalus otsustada, kas nad tõesti soovivad sel viisil toodetud mune osta või eelistavad alternatiivina vabapidamissüsteemidest pärit mune.”

Kogutud materjalid on tõestus sellele, et kanade elu puurides on ülimalt jõhker ja peab olema seaduse tasandil keelatud. Eesti on selles osas võrreldes ülejäänud Euroopaga maha jäänud. Paljudes teistes riikides, nagu näiteks Austrias, Tšehhis ja Taanis, on kanade puuris pidamise keelustamise otsus vastu võetud. Nähtamatud Loomad on algatanud suure kampaania, et ka Eestis kanade puuris pidamine keelustataks.

“Eesmärk ei ole Eesti munatootmist piirata või ettevõtlust nõrgestada. Eesmärk on muuta munatootmine selliseks, et me ei peaks seda häbenema või inimeste eest varjama;” selgitab Merit Valge, “Ütleme kanade puurispidamisele “ei” ja aitame neid kannatavaid linde, minnes üle vabapidamisele nagu paljud teised arenenud riigid Euroopas.”

Nähtamatud Loomad kogub digiallkirju, et kanade puuris pidamise keelustamise ettepanek ametlikult Riigikogule esitada. Rohkem infot ja allkirjastamine: eestipuurikana.nahtamatudloomad.ee

Eesti inimesed ei poolda kanade julma kohtlemist. Eile ETV Pealtnägija saate järgselt avalikustatud petitsioon kogus esimese tunni jooksul tuhat allkirja. 

Samateemaline pressikonverents kaasahaarava sisu, asjaosaliste sõnavõttude, zooloogi ja poliitikute seisukohtadega toimub reedel, 22.09. kell 10:00 Olümpia Hotelli Omega saalis.